VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy điện

Xe máy điện phải kê khai, nộp lệ phí trước bạ, từ ngày 1/7/2016.

Kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy điện

Từ ngày 1/7/2016, các chi cục thuế, quận, huyện, thị xã trực thuộc Cục Thuế TP. Hà Nội triển khai công tác thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện. Đây là yêu cầu của Cục Thuế TP. Hà Nội đối với các đơn vị trực thuộc thực hiện theo Công văn số 2325/TCT-CS ngày 30/5/2016 của Tổng cục Thuế về việc nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy điện.

Siết chặt kiểm soát nhập khẩu xe máy điện

Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh xe đạp điện bán hàng lậu

Miễn lệ phí trước bạ xe máy điện chưa đăng ký đến 30/6/2016

Đề xuất miễn truy thu thuế đối với xe máy điện

Xe máy điện được miễn lệ phí trước bạ đến hết 30/6/2015

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1630/TTg-KTN ngày 11/9/2015 về phương án xử lý đối với xe máy điện chưa thực hiện thủ tục đăng ký, Bộ Tài chính đã có công văn số 16139/BTC-CST ngày 02/11/2015 về việc miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký đến hết ngày 30/6/2016.

Ngày 30/5/2016, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2325/TCT-CS triển khai việc nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy điện từ ngày 01/7/2016. Thực hiện theo công văn này, Cục Thuế TP. Hà Nội đã chỉ đạo các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, từ ngày 01/7/2016 triển khai công tác thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện.

Đồng thời, Cục Thuế phối hợp với các đơn vị liên quan như Kho bạc, Công an và bố trí cán bộ tại các đội trước bạ - thu khác tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô sẽ bố trí cán bộ hướng dẫn kê khai và tiếp nhận hồ sơ lệ phí trước bạ của người dân khi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe máy điện với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan Thuế cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe máy điện.

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị, từ ngày 1/7/2016, chủ tài sản làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe máy điện với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ và phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật hiện hành./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM