VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngân sách đã chi hơn 9, 4 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19

Ngân sách đã chi hơn 9, 4 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19

Tổng hợp số liệu từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) các địa phương, đến hết ngày 29/5/2020, 63 địa phương đã thực hiện rút ngân sách từ KBNN 9.418 tỷ đồng để hỗ trợ cho 8,98 triệu người dân do dịch Covid-19.

Rà soát hộ kinh doanh được hưởng hỗ trợ do dịch COVID-19, tránh tình trạng tham ô, lãng phí

Từ ngày 01/4/2020, các đối tượng nào được hỗ trợ do dịch COVID-19?

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, triển khai các nghị quyết và quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, 63 địa phương đã thực hiện rà soát, ban hành các quyết định hỗ trợ; phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng (chủ yếu là người có công, bảo trợ xã hội và người nghèo, cận nghèo), với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 12,1 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, các địa phương đang tiếp tục rà soát các đối tượng là lao động để ban hành các quyết định hỗ trợ đợt sau.

Trên thực tế, số liệu tổng hợp từ KBNN trên 63 địa phương cho thấy, đến hết ngày 29/5/2020, các địa phương đã thực hiện rút ngân sách từ KBNN 9.418 tỷ đồng để hỗ trợ cho 8,98 triệu người dân sau dịch Covid-19.

Trong bối cảnh dịch bệnh, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 5 tháng đầu năm là khá lớn. Cụ thể ngân sách trung ương đã trích dự phòng để bổ sung 2,8 nghìn tỷ đồng cho Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 169,6 tỷ đồng tạm cấp cho 7 địa phương để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp 12,76 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2020.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM