VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Ngân sách tăng thu trên 8.998 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra tại hơn 50 nghìn doanh nghiệp

Ngân sách tăng thu trên 8.998 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra tại hơn 50 nghìn doanh nghiệp.

Ngân sách tăng thu trên 8.998 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra tại hơn 50 nghìn doanh nghiệp

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến thời điểm 31/8/2018, ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra 50.178 doanh nghiệp trên cả nước. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 8.998 tỷ đồng, bằng 80,37% so với cùng kỳ năm 2017.

Mạnh tay với cá nhân thu nhập cao “né" thuế

Thanh tra thuế một số cá nhân kinh doanh thương mại điện tử

Ngành Thuế: Tăng thu hơn 1.131 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Qua thanh tra, kiểm tra, ngành Thuế đã giảm khấu trừ hơn 814 tỷ đồng và giảm lỗ hơn 13.685 tỷ đồng. Từ đó, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 4.599 tỷ đồng. Số thu này đạt 51,11% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 68,75% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến hết tháng 8/2018, cơ quan Thuế trên cả nước đã kiểm tra được 306.162 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan Thuế, xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách nhà nước thêm gần 221 tỷ đồng. Đồng thời giảm khấu trừ gần 42 tỷ đồng, giảm lỗ gần 67 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Đáng chú ý, đến hết tháng 8 cơ quan Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 270 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, nhờ đó, truy thu, truy hoàn và phạt hơn 737 tỷ đồng. Kết quả đã giảm lỗ 3.166 tỷ đồng; Giảm khấu trừ 12,5 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.348 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, từ nay đến cuối năm, ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai kiểm tra các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đảm bảo số doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra đạt 18,5% số doanh nghiệp đang hoạt động.

Để đạt được mục tiêu này, ngành Thuế tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như: Đẩy mạnh triển khai các ứng dụng kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế để nhận diện và tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao; Thanh tra các doanh nghiệp có khả năng có số thu điều tiết ngân sách trung ương lớn; Tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, chú trọng thanh tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá.

Đồng thời, ngành Thuế cũng tăng cường phối kết hợp với các cơ quan chức năng (công an, viện kiểm sát, ngân hàng...), các cơ quan địa phương để đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM