VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Phấn đấu hoàn thành vượt 5% dự toán thu

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ khen thưởng cho các đơn vị thuế có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách năm 2013. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn

Ngành Thuế Phú Thọ:

Phấn đấu hoàn thành vượt 5% dự toán thu

(Tài chính) Mục tiêu thi đua xuyên suốt trong năm 2014 của ngành Thuế tỉnh Phú Thọ là quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách từ 5% trở lên.

Năm 2014, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ được Bộ Tài chính, HĐND và UBND Tỉnh giao dự toán thu ngân sách là 2.736 tỷ  đồng. Theo đó Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã phát động thi đua đến toàn thể cán bộ công chức. 

Mục tiêu thi đua xuyên suốt trong năm 2014 của ngành Thuế tỉnh Phú Thọ là quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách từ 5% trở lên; tuyên truyền, phổ biến, thực hiện hiệu quả cao các chính sách pháp luật thuế mới, sửa đổi bổ sung; tiếp tục thực hiện tốt quy định về quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ; đẩy mạnh hơn nữa cải cách tủ tục hành chính và hiện đại hoá Ngành, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngành Thuế địa phương thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, cụ thể: Giải quyết đúng thời hạn 100% các hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính theo quy định; đảm bảo 100% câu hỏi, văn bản của người nộp thuế được giải đáp kịp thời, đúng chính sách; 100% các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh được đưa vào diện quản lý và kê khai nộp thuế đầy đủ, đúng quy định.

Đồng thời,  ngành Thuế địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nợ và thu nợ thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đảm bảo 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra đúng quy trình, trên 80% số tiền truy thu và tiền phạt được thu hồi kịp thời vào ngân sách, 100% các đơn thu khiếu nại được giải quyết kịp thời, đúng chính sách, chế độ, hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra nội bộ.

Cùng với đó, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng và chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm các quy định của ngành Thuế và của địa phương đề ra.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM