VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tăng cường chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử

Cục Thuế Quảng Ninh tăng cường kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời hành vi gian lận gây thất thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền thuế vào NSNN.

Cục Thuế Quảng Ninh:

Tăng cường chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử

Quảng Ninh là một trong sáu tỉnh, thành phố được Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính lựa chọn triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn I từ tháng 11/2021. Ngay sau buổi lễ kích hoạt hệ thống HĐĐT giai đoạn I ngày 21/11/2021, Cục thuế Quảng Ninh đã triển khai kế hoạch hỗ trợ người nộp thuế đăng ký sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Thuế Quảng Ninh nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Cục Thuế Quảng Ninh tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

2 tháng đầu năm, Cục Thuế Quảng Ninh thu ngân sách được 6.644 tỷ đồng

Tháng 01/2022, Cục Thuế Quảng Ninh thu ngân sách được 4.091 tỷ đồng

Kết quả đến ngày 31/12/2021 đã hoàn thành đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với doanh nghiệp, tổ chức; đến ngày 31/01/2022 hoàn thành đăng ký sử dụng HĐĐT đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (HKD, CNKD) nộp thuế theo phương pháp kê khai đủ điều kiện theo quy định.

Tiếp theo đó, ngày 21/4/2022, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc để tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số, góp phần cùng ngành Tài chính và Chính phủ đạt được các mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục Thuế tăng cường công tác Quản lý thuế, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế về chuyển đổi số và triển khai hóa đơn điện tử đến người nộp thuế. Các nội dung tiếp tục triển khai như sau:

Toàn thể công chức Cục Thuế nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khi nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức ngành Thuế: “Thu thuế phải thu được lòng dân”, đảm bảo nhận thức đầy đủ, thấm nhuần lời dặn của Bác và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cùng với việc thực hiện phương châm hành động của ngành Thuế: “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chỉnh - Đổi mới”, qua đó tăng cường tính công khai, minh bạch, phòng chống nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác quản lý thuế và thực thi công vụ.

Cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tại địa phương cùng xử lý những khó khăn, vướng mắc, bất cập về thể chế, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý thuế nói chung và công tác chuyển đổi số, HĐĐT nói riêng.

Đối với công chức thuế thường xuyên được học tập, đào đạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ để cán bộ, công chức phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế chủ động nghiên cứu, triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung, định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra tại Chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022.

Trong đó, lưu ý việc triển khai thực hiện cải cách hệ thống thuế phải được thực hiện dựa trên nền tảng thuế điện tử và 3 trụ cột cơ bản gồm: (1) Hoàn chỉnh thể chế quản lý thuế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại và hội nhập; (2) Nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới; (3) Công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp kinh tế số; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về Chuyển đổi số ngành Thuế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu của quy trình quản lý thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế; triển khai đồng bộ, toàn diện các dịch vụ thuế điện tử, hóa đơn điện tử, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong chuyển đổi số; đổng thơi, thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN được giao với tinh thần chủ động, tích cực. Phấn đấu toàn ngành thuế Quảng Ninh hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2022 được Tổng cục Thuế và UBND tỉnh giao.

Cục thuế Quảng Ninh tiếp tục triển khai HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ đối với doanh nghiệp, tổ chức, HKD, CNKD mới thành lập, các chi nhánh có trụ sở chính ngoài địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Trung tâm điều hành triển khai HĐĐT tiếp tục phát huy vai trò tham mưu triển khai HĐĐT và hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế đăng ký sử dụng HĐĐT hiệu quả, thông suốt; tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT đến người dân, doanh nghiệp, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng HĐĐT; mở rộng các kênh tương tác để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh về HĐĐT.

Trên cơ sở Quy định của Luật quản lý thuế, công chức thuế đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số, góp phần cùng ngành Tài chính đạt được các mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy quản lý thuế đối với thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời hành vi gian lận gây thất thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền thuế vào NSNN.  

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM