VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tăng cường quản lý thuế với kinh doanh thương mại điện tử

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cục Thuế Bắc Ninh:

Tăng cường quản lý thuế với kinh doanh thương mại điện tử

Nhằm tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, Cục Thuế Bắc Ninh vừa đưa ra khuyến cáo các hành vi sai phạm về thuế thường gặp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh ở Việt Nam.

Cục Thuế Bắc Ninh cảnh báo hiện tượng giả danh công chức thuế để vi phạm pháp luật

Cục Thuế Bắc Ninh đối thoại trực tuyến, hỗ trợ người nộp thuế

Ngày 27/8, Cục Thuế Bắc Ninh đối thoại trực tuyến với người nộp thuế

Cục thuế Bắc Ninh khuyến nghị việc chấp hành pháp luật khi chuyển nhượng bất động sản

Theo Cục Thuế Bắc Ninh, việc đưa ra khuyến cáo để các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử các thông tin biết và tự rà soát, điều chỉnh, tự giác thực hiện kê khai, nộp thuế. Qua đó, các tổ chức, cá nhân tránh các hành vi vi phạm tương tự, bị cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Cụ thể:

Đối với tổ chức, cá nhân bán sản phẩm, hàng hóa, trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, trên các trang web bán hàng, trên các trang mạng xã hội nước ngoài (Facebook, You tube...).

Qua quản lý thu thuế và kiểm tra, thanh tra thì các sai phạm của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bán sản phẩm hàng hóa trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, trên các trang web bán hàng, trên các trang mạng xã hội nước ngoài là có dấu hiệu trốn doanh thu, không thực hiện khai báo doanh thu kinh doanh thương mại điện tử bán sản phẩm, hàng hóa cho cơ quan thuế, vì nghĩ rằng cơ quan thuế không phát hiện được các doanh thu không khai báo này là do:

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử kinh doanh bán sản phẩm hàng hóa thực hiện thanh toán qua ngân hàng nhưng với những tài khoản mở tại các ngân hàng không đăng ký với cơ quan thuế và toàn bộ các khoản doanh thu bán hàng này không thực hiện kê khai nộp thuế.

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử kinh doanh bán sản phẩm hàng hóa không thực hiện thanh toán qua ngân hàng, thu tiền bán hàng bằng tiền mặt thông qua các đơn vị giao nhận hàng hóa (ủy quyền cho các đơn vi giao nhận hàng hóa, khi giao hàng trực tiếp thu tiền của người mua để chuyển lại cho người bán) và toàn bộ các khoản doanh thu bán hàng này không thực hiện kê khai nộp thuế.

Cục Thuế Bắc Ninh đang tiến hành các biện pháp thu thập thông tin người nộp thuế thông qua các đơn vị giao hàng có thu tiền của người mua và thu nhập bất thường, không tương xứng và phù hợp với ngành nghề, quy mô hoạt động, kinh doanh của tổ chức, nghề nghiệp của cá nhân qua giao dịch tài khoản tại các ngân hàng thương mại. Cục Thuế Tỉnh sẽ kiểm tra, thanh tra hoặc phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra về những trường hợp mà các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trốn doanh thu trong các trường hợp nêu trên để truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định:

- Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử kinh doanh bán sản phẩm hàng hóa thực hiện thanh toán qua ngân hàng với những tài khoản mở tại các ngân hàng nhưng không đăng ký với cơ quan thuế: Cơ quan thuế qua kiểm tra các trang web bán hàng, các địa chỉ bán hàng trên các trang mạng xã hội để xác định các tài khoản nhận thanh toán tiền mua hàng nhưng không đăng ký với cơ quan thuế (có thể vào địa chỉ bán hàng trên các trang web, trang mạng xã hội để trực tiếp mua hàng, chuyển tiền thanh toán qua ngân hàng từ đó xác định các tài khoản nhận thanh toán tiền).

Khi xác định được các tài khoản mở tại ngân hàng nhận thanh toán tiền thì tiến hành xác minh tại ngân hàng để xác định doanh thu bán hàng không thực hiện kê khai nộp thuế để xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

- Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử kinh doanh bán sản phẩm hàng hóa không thực hiện thanh toán qua ngân hàng, thu tiền bán hàng bằng tiền mặt thông qua các đơn vị giao nhận hàng hóa thì thực hiện tiến hành thanh tra, kiểm tra hoặc xác minh tại các đơn vị ký hợp đồng nhận vận chuyển giao hàng hóa có thu hộ tiền cho người bán từ đó xác định số lượng hàng hóa bán, số tiền doanh thu thu hộ để xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh thu không thực hiện kê khai nộp thuế.

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dựa trên nền tảng số của các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh ở Việt Nam

 Trong những năm gần đây, ở nước ta đã hình thành các doanh nghiệp và cá nhân cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, có phát sinh thu nhập từ các trang mạng xã hội Google, facebook, Youtube... và các khoản thu nhập này đều được chuyển về Việt Nam cho người thụ hưởng thông qua các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Qua quản lý thu thuế và kiểm tra, thanh tra thì các sai phạm của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, có phát sinh thu nhập từ các trang mạng xã hội  như: Google, facebook, Youtube... là:

- Đối với các tổ chức là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, có phát sinh thu nhập từ các trang mạng xã hội: Google, Facebook, Youtube... Có một số doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai nộp thuế vì nghĩ rằng cơ quan thuế không thể phát hiện các khoản doanh thu này. Phần lớn các doanh nghiệp còn lại đều thực hiện kê khai nộp thuế đối với khoản doanh thu này, nhưng có một số kê khai nộp thuế không đúng quy định cụ thể:

+ Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT): Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các tổ chức nước ngoài trên các trang mạng xã hội tại Việt Nam (dịch vụ tiêu dung tại Việt Nam) thuế suất GTGT theo đúng quy định là 10% nhưng lại kê khai là dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%,

+ Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo, dịch vụ nhập liệu, dịch vụ xử lý dữ liệu lại xác định là hoạt động sản xuất phần mềm kê khai khoản thu nhập của các khoản doanh thu này được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo thuế suất 10% (theo thuế suất của hoạt động sản xuất phần mềm doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo thuế suất 10%).

Thuế suất đúng là phải áp dụng thuế suất phổ thông (năm 2013 trở về trước thuế suất phổ thông là 25%, năm 2014 và năm 2015 thuế suất phổ thông là 22%, từ năm 2016 trở đi thuế suất phổ thông là 20%) .

Người nộp thuế làm thủ tục thuế tại Bộ phận một cửa Cục Thuế Bắc Ninh
Người nộp thuế làm thủ tục thuế tại Bộ phận một cửa Cục Thuế Bắc Ninh

- Đối với các cá nhân cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, có phát sinh thu nhập từ các trang mạng xã hội: Google, facebook, Youtube... thì nhiều trường hợp không thực hiện kê khai nộp thuế do: một phần do không biết nếu phát sinh doanh thu nhận được 1 năm trên 100 triệu đồng thì phải thuộc đối tượng phải kê khai nộp thuế. Một phần do nghĩ rằng cơ quan thuế không phát hiện được khoản doanh thu này nên không thực hiện kê khai nộp thuế.

Cục Thuế Bắc Ninh sẽ tiến hành các biện pháp kiểm tra, thanh tra để phát hiện các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ xuyên biên giới có phát sinh trốn doanh thu hoặc kê khai nộp thuế không đúng quy định để truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế, góp phần chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Cục Thuế cũng sẽ tiến hành xác minh thông tin về giao dịch liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế của các tài khoản mà tổ chức, cá nhân mở tại tất cả các ngân hàng trên cả nước để xác định các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ xuyên biên giới có phát sinh thu nhập từ các trang mạng xã hội nước ngoài chưa thực hiện kê khai nộp thuế hoặc kê khai nộp thuế không đúng quy định. Từ đó, Cục Thuế Bắc Ninh sẽ thực hiện xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM