Ngày 27/8, Cục Thuế Bắc Ninh đối thoại trực tuyến với người nộp thuế

PV.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Thuế trong việc cải cách, hiện đại hóa ngành thuế; thực hiện kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế năm 2021, ngày 27/8/2021, Cục Thuế Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đối thoại trực tuyến với cá nhân, doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Hội nghị được thực hiện nhằm đối thoại, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế trong quá trình thực thi các chính sách thuế, đáp ứng yêu cầu vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới.

Cụ thể, Hội nghị tổ chức thông qua hình thức trực tuyến trên Website của Cục Thuế bacninh.gdt.gov.vn vào ngày 27/8/2021 (buổi sáng từ 8h đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h).

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách pháp luật thuế có thể gửi câu hỏi về phòng  Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế theo địa chỉ E-mail phongtthtthue.bni@gdt.gov.vn

Hoặc gửi câu hỏi trực tiếp tại buổi hỗ trợ, đối thoại theo thời gian đã thông báo trên. Để biết thêm thông tin chi tiết người nộp thuế vui lòng tham khảo tại công văn đính kèm.

Cục Thuế Bắc Ninh rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia, hợp tác của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.