VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Thể lệ cuộc thi “Giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính”

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao giải A cho các tác giả đạt giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính năm 2015.

Thể lệ cuộc thi “Giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính”

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2018), ngày 11/10/2017, Bộ Tài chính đã phát động cuộc thi “Giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính”.

Thanh tra ngành Tài chính: Trọng tâm, kịp thời, hiệu quả

Tập huấn nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Đơn giản hóa 71 thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Tài chính

Theo đó, Bộ Tài chính phát động cuộc thi nhằm mục đích nêu bật những kết quả, thành tích đạt được trong công tác tài chính, ngân sách, khẳng định vai trò của ngành Tài chính đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia vững mạnh.

Theo Thể lệ cuộc thi, đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam là tác giả của các tác phẩm báo chí phù hợp với thể lệ này đều được tham gia dự thi.

Các tác phẩm báo chí dự thi “Giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính” nhân dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính là những tác phẩm tập trung phản ánh 6 nội dung cụ thể sau:

1. Chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế chính sách về tài chính.

2. Thành tựu và những đóng góp của ngành Tài chính phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong 73 năm qua.

3. Những hoạt động tài chính tiêu biểu, những sự kiện tài chính nổi bật, những tấm gương điển hình trong lĩnh vực tài chính.

4. Công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả trong huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia.

5. Những phát hiện đặc sắc về lịch sử và truyền thống vẻ vang của ngành Tài chính.

6. Những câu chuyện, ký ức sâu sắc về ngành Tài chính.

Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự thi ngay sau khi chính thức phát động cuộc thi đến hết ngày 31/03/2018, tính theo dấu bưu điện.
Nội dung chi tiết Thể lệ cuộc thi: the_le_cuoc_thi_bao_chi_nganh__tai_chinh_IQDV.doc

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM