VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Thông qua Nghị quyết gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành Phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Thông qua Nghị quyết gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan

Chiều ngày 08/12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 và gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Luật đủ điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường

Xem xét các nội dung cấp bách trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường

Khai mạc phiên họp thứ 06 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cho ý kiến tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tách 2 nội dung cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19" và nội dung gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan thành 2 Nghị quyết riêng.

Liên quan đến nội dung gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan, trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, căn cứ vào Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, Chính phủ đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 về việc cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Ông Nguyễn Thanh Long cho biết, Chính phủ đề xuất nội dung này nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập để bán tại cửa hàng miễn thuế; doanh nghiệp có hàng gửi kho ngoại quan nhưng quá thời hạn lưu giữ tại Việt Nam theo quy định của Luật Hải quan nhưng không thể tái xuất trả nước ngoài do tác động của dịch COVID-19.

Theo đó, đề xuất cho phép hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan nhưng hết thời hạn lưu giữ theo quy định tại Điều 47, Điều 61 Luật Hải quan (bao gồm cả thời gian gia hạn) phát sinh trong thời gian Thủ tướng Chính phủ công bố dịch COVID-19 theo Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020, được tiếp tục lưu giữ đến ngày cơ quan, người có thẩm quyền công bố hết dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc và được gia hạn một lần không quá 12 tháng kể từ thời điểm công bố hết dịch.

Thẩm quyền gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan thực hiện theo quy định của Luật Hải quan.

Thẩm tra Tờ trình về việc cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với nội dung gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhất trí với những lý do đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Về hiệu lực của Nghị quyết, để bảo đảm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị nội dung này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; giao Thường trực Ủy ban Pháp luật rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị quyết và thực hiện các thủ tục theo quy định để sớm trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM