VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Ngày 17/8/2020, Chính phủ ban hành Quyết định số 1258/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020.

Quý IV/2020, hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành

Kiểm tra chuyên ngành phải tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh

Trường hợp nào được miễn kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan?

Tạo đột phá trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về NSW, ASW, việc sửa đổi, bổ sung này đã thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, thúc đẩy, tạo cơ sở pháp lý để các bộ, ngành đẩy nhanh thực hiện NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại.

Sau gần 2 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1254/2018/QĐ-TTg, các bộ, ngành đã cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Cụ thể, tính đến hết quý I/2020, các bộ, ngành đã sửa đổi bổ sung 26/29 văn bản về quản lý và kiểm tra chuyên ngành; ban hành 47/53 danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành kèm mã số HS; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với 18/22 nhóm hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.

Tuy nhiên, trên thực tế, triển khai vẫn tồn tại nhiều nhiệm vụ cải cách được Chính phủ giao các bộ, ngành vẫn chưa hoàn thiện, hoặc hoàn thành không đúng tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, theo phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, công tác kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp...

Trước tình hình đó, nhằm đẩy mạnh việc hoàn thành và mở rộng thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến phương tiện và hàng hóa xuất nhập cảnh, quá cảnh, xuất nhập khẩu theo NSW, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg.

Cụ thể, sửa đổi tên và thời gian thực hiện một số TTHC theo NSW giai đoạn 2018-2020; Bổ sung tổng số 44 TTHC. Trong đó, có 06 TTHC của Bộ Công Thương; 01 TTHC của Bộ Giao thông vận tải; 12 TTHC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 06 TTHC của Bộ Quốc phòng; 03 TTHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 15 TTHC của Bộ Y tế; 01 TTHC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đưa ra khỏi Quyết định số 1254/QĐ-TTg tổng số 38 TTHC. Trong đó, có 01 TTHC của Bộ Công Thương; 04 TTHC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 14 TTHC của Bộ Quốc phòng; 08TTHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 02 TTHC của Bộ Công an; 01 TTHC của Bộ Y tế; 03 TTHC của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 05 TTHC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời, thay thế các danh mục văn bản pháp luật tại các phụ lục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành phải sửa đổi, bổ sung; nhóm hàng hóa phải ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn; danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành phải ban hành kèm theo mã số HS. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thời gian cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành…

(*) Nội dung Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung triển khai qua NSW giai đoạn 2018-2020 và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành phải sửa đổi, bổ sung mời xem tại đây.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM