VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Quyết toán thuế: Các cá nhân nên nộp báo cáo quyết toán sớm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quyết toán thuế: Các cá nhân nên nộp báo cáo quyết toán sớm

Quý một hàng năm là thời điểm người lao động phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Vào thời điểm này, không ít người giật mình và tỏ ra khá bị động về thủ tục quyết toán thuế TNCN vì khoản thuế của mình đã được trừ hàng tháng vào thu nhập chịu thuế và thường do nơi sử dụng lao động tự động khấu trừ gọi là khoản “tạm tính”.

Giải đáp vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế

Gỡ vướng thuế thu nhập cá nhân

Một số câu hỏi - đáp về vấn đề tính thuế Thu nhập cá nhân

Một số hướng dẫn khi thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

Tại Hà Nội, để khắc phục tình trạng này, mới đây Cục Thuế Hà Nội đã có Công văn số 5749/CT-TNCN ngày 05/3/2018, hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp mã số thuế người phụ thuộc. Theo đó, Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo các cá nhân, tổ chức nên thực hiện quyết toán sớm...

Bên cạnh đó, công văn cũng nêu rõ đối tượng phải thực hiện quyết toán và đối tượng không phải thực hiện quyết toán. Cụ thể:

Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN gồm: Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phải thực hiện quyết toán thuế TNCN; Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công phải thực hiện khai quyết toán thuế TNCN.

Các đối tượng không phải thực hiện quyết toán thuế gồm:

Cá nhân không phải thực hiện quyết toán: Cá nhân cư trú có số thuế TNCN nộp thừa mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo; cá nhân cư trú đã nộp đủ số thuế TNCN phải nộp trong năm; cá nhân không cư trú tại Việt Nam nhưng có phát sinh khấu trừ hoặc tạm nộp trong năm.

Tổ chức không phải thực hiện quyết toán gồm các tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương tiền công; tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu số 05/DS-TNCN, ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

Những trường hợp cá nhân được uỷ quyền quyết toán thuế qua tổ chức trả thu nhập; cá nhân không được uỷ quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập; trường hợp điều chỉnh sau khi đã uỷ quyền quyết toán thuế và hướng dẫn người nộp thuế xác định thu nhập chịu thuế, thu nhập chịu thuế phải quyết toán năm 2017, thu nhập tính thuế bình quân tháng, các khoản giảm trừ (giảm trừ gia cảnh cho bản thân, giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, điều kiện để xác định người khuyết tật, không có khả năng lao động là người phụ thuộc... với những ví dụ minh hoạ cụ thể.

Ngoài ra, để đảm bảo thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật, Cục Thuế Hà Nội còn hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức trả thu nhập, đối với cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế; nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với từng đối tượng; thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế. Đồng thời với thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017, Cục Thuế còn hướng dẫn cấp mã số thuế người phụ thuộc.

Cơ quan Thuế khuyến cáo các tổ chức trả thu nhập, cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN bằng bản giấy nên nộp hồ sơ quyết toán thuế sớm tránh nộp hồ sơ dồn vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

Ngày 31/3/2018 là thời hạn chậm nhất nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017. Trường hợp cá nhân có số thuế nộp thừa có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau thì nên nộp sau ngày 31/3/2018.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM