VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Toàn ngành Tài chính chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Ngày 21/1/2019, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tài chính năm 2018. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.

Lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

Bộ Tài chính: Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh

"Tôi có một niềm tin mạnh mẽ vào một ngành Tài chính lớn mạnh"

Ngành Tài chính hoàn thành toàn diện, vượt mức mọi mặt công tác năm 2018

Tập trung thực hiện hiệu quả 9 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2019

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Kết quả tích cực trên mọi mặt công tác

Trình bày Báo cáo Tổng kết thực hiện công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của cơ quan Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, năm 2018, ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) được giao, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Theo đó, thu NSNN năm 2018 vượt cao so với dự toán; Chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; Bội chi và nợ công được kiểm soát chặt chẽ; Nỗ lực cải cách hành chính đã được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao; Hoàn thiện các văn bản pháp lý nhằm phát triển bền vững thị trường chứng khoán, bảo hiểm; Tăng cường quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại…

Cùng với đó, công tác nội ngành, công tác Đảng, đoàn thể cũng được tích cực triển khai trong năm 2018 và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, công tác thông tin, truyền thông được quan tâm và ngày một đáp ứng tốt hơn yêu cầu của ngành Tài chính.

Công tác thi đua khen thưởng được triển khai ngày càng hiệu quả. Theo đó, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, Bộ Tài chính đã tổ chức phát động thi đua xuyên suốt năm 2018 với khẩu hiệu hành động là: “Đẩy mạnh kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ, triển khai kịp thời, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018”, được tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc bộ tích cực hưởng ứng.

Năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã phối hợp với Ban Cán sự đảng ban hành Kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với nhiều cách làm hay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập và truyền đạt các nghị quyết, mang lại hiệu quả thiết thực, tiếp kiệm được thời gian và chi phí.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao tặng Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao tặng Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đảng bộ Bộ Tài chính đã tổ chức được 29 hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho hơn 4000 đảng viên và gần 9000 cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ, ngành Tài chính ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Về hoạt động công đoàn, năm 2018, Công đoàn Bộ Tài chính thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tham gia cùng thủ trưởng đơn vị thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan đơn vị, đảm bảo công khai, công bằng trong việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; Chủ động phối hợp, đề xuất với lãnh đạo đơn vị nghiên cứu vận dụng các cơ chế, chính sách liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động…

Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2019 là năm quan trọng tập trung bứt phá để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016-2020. Do đó, Bộ trưởng yêu cầu tập thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Tài chính, trước hết là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cần tập trung, quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2019. Trong đó, tập trung vào 05 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Một là, tập trung chỉ đạo xây dựng và nghiên cứu các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), bảo đảm trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019); Luật Chứng khoán (sửa đổi) trình Chính phủ xem xét trong tháng 2/2019, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019) và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019).

Thứ trưởng Vũ Thị Mai trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ hai, tiếp tục điều hành chính sách tài khóa thận trọng; phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất- kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Quyết liệt công tác thu ngân sách; Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ tư, rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Trong đó, tích cực triển khai đổi mới sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đẩy mạnh thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng thu gọn đầu mối, đảm bảo tinh gọn, liêm chính, thông suốt, hiệu quả; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập…

Thứ năm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ; Sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ; Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan gắn với siết chặt  kỷ luật, kỷ cương tài chính nội ngành, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức đồng thời cũng có những thuận lợi đòi hỏi toàn ngành Tài chính phải đồng lòng, quyết tâm tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. Bộ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa ra các giải pháp cụ thể, xây dựng chương trình công tác chi tiết bám sát chương trình mục tiêu của Ngành; Chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ trong công tác quản lý, điều hành thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Quốc hội, Chính phủ giao.

Với truyền thống đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, ngành Tài chính tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách mà Đảng, Nhà nước đã giao” - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tin tưởng.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã trao tặng Huân chương Lao động các hạng,  Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019 với khẩu hiệu hành động “Quyết tâm cao, chỉ đạo tốt đẩy mạnh thi đua, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019”.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM