VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tổng cục Thuế: Quý I/2019, thu ngân sách nhà nước đạt 307.700 tỷ đồng

Lũy kế 3 tháng đầu năm, thu ngân sách trung ương ước đạt 137.000 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương ước đạt 170.700 tỷ đồng

Tổng cục Thuế: Quý I/2019, thu ngân sách nhà nước đạt 307.700 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN ) của ngành Thuế trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt 307.700 tỷ đồng, đạt 26,3% dự toán, bằng 115,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng cục Thuế mở rộng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử cho 15 tỉnh/thành phố

Tiếp tục Hỗ trợ trực tuyến Quyết toán thuế TNCN trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế ban hành Kế hoạch cải cách thuế giai đoạn 2019-2020

Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2018

Theo đó, trong tháng 3/2019, tổng số thu NSNN do ngành thuế thực hiện ước đạt 93.100 tỷ đồng, bằng 8% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ. Luỹ kế 3 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế thu NSNN là 307.700 tỷ đồng. 

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 12.286 tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán; thu nội địa ước đạt 295.414 tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán, tăng 17,7% so với cùng kỳ.

Số thu không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 245.935 tỷ đồng, bằng 25,9% so với dự toán, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thuế cho biết, trong quý I/2019 có một số khoản thu lớn như: thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 26,7%; thuế thu nhập cá nhân 30,7%; lệ phí trước bạ đạt 26%; thu từ xổ số 45,6%; tiền sử dụng đất 31,6%; chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước 131,5%.

So với cùng kỳ hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng khá như: Khu vực sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực ngoài quốc doanh) tăng 17%; Thuế thu nhập cá nhân tăng 21,3%; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước tăng đạt gấp 20%...

Trong tổng số kết quả thu trên, số thu ngân sách trung ương lũy kế 3 tháng đầu năm 2019 ước đạt 137.000 tỷ đồng, bằng 24,2% dự toán, tăng 19,5% so với cùng kỳ; Thu ngân sách địa phương ước đạt 170.700 tỷ đồng, bằng 28,4% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ 2018.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM