VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm sản xuất - kinh doanh trong tình hình mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Giang về tình hình phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn. Nguồn: chinhphu.vn

Bắc Giang:

Vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm sản xuất - kinh doanh trong tình hình mới

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, hỗ trợ tích cực cho tỉnh Bắc Giang, với tinh thần: “Bắc Giang đang nỗ lực phòng chống dịch vì cả nước, cả nước tích cực quan tâm, hỗ trợ vì Bắc Giang”.

Cả nước góp tiền mua vaccine chống dịch

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn dân chung sức đồng lòng chống dịch

Phòng, chống dịch Covid-19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang: Thần tốc hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa

Xuất cấp hóa chất khử khuẩn cho Bắc Giang, Bắc Ninh từ nguồn dự trữ quốc gia

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 138/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang về công tác phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất hiện nay đối với Bắc Giang trong phòng chống dịch là phải tập trung ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất. Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, đồng thời phải có biện pháp phù hợp, hiệu quả bảo đảm không để đứt gãy các hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là tại các doanh nghiệp trong các chuỗi sản xuất lớn.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Bắc Giang thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi chưa có dịch và lúng túng, bị động, hoang mang, lo sợ, không nắm chắc, không đánh giá đúng tình hình khi có dịch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, hỗ trợ tích cực cho tỉnh Bắc Giang, với tinh thần: “Bắc Giang đang nỗ lực phòng chống dịch vì cả nước, cả nước tích cực quan tâm, hỗ trợ vì Bắc Giang”.

Theo đó, Bộ Y tế khẩn trương hỗ trợ tỉnh Bắc Giang về trang thiết bị, vật tư, nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang nêu tại Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 30/5/2021. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương mua sắm các loại vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ chống dịch COVID-19 trong điều kiện dịch bệnh cấp bách hiện nay.

Các Bộ: Y tế, Công an, Quốc phòng chủ động phối hợp với tỉnh Bắc Giang tăng cường nguồn nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm “phòng ngừa chủ động, tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM