VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
WB: Việt Nam cần ban hành một bộ chuẩn mực kế toán công

Hội thảo có sự tham gia của chuyên gia tư vấn quốc tế.

WB: Việt Nam cần ban hành một bộ chuẩn mực kế toán công

Đó là quan điểm của ông Filly Sissoko - Giám đốc Ban Quản trị, phụ trách khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Hội thảo “Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam” do Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức ngày 20/5, tại Hà Nội.

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến nghề kế toán viên

Ứng dụng mô hình kế toán tinh gọn tại các doanh nghiệp

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và việc tiếp cận chuẩn mực kế toán công quốc tế

Kinh nghiệm của Malaysia khi áp dụng chuẩn mực kế toán công và lập báo cáo tài chính Chính phủ

Hội thảo có sự tham gia của chuyên gia tư vấn quốc tế đến từ Công ty kiểm toán PWC Malaysia; đại diện một số bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng với hơn 100 đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế, công ty kiểm toán, cơ sở đào tạo, tổ chức hiệp hội và các đơn vị kế toán công.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao những hỗ trợ từ WB và chuyên gia tư vấn quốc tế đến từ Công ty kiểm toán PWC Malaysia đã nỗ lực trong việc nghiên cứu về kinh nghiệm quốc tế, khảo sát thực trạng ở Việt Nam để đưa ra các khuyến nghị về phương án và lộ trình ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công (IPSAS) tại Việt Nam.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, trên cơ sở Chiến lược Kế toán - Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Bộ Tài chính xây dựng Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam. Thứ trưởng cho rằng việc xây dựng hệ thống các chuẩn mực kế toán công tạo ra một môi trường pháp lý quan trọng cho lĩnh vực kế toán Nhà nước, góp phần quản lý ngày càng tốt hơn tài sản của Nhà nước ở cả tầm vĩ mô và vi mô.

Theo đại diện WB, Ban soạn thảo cần có một kế hoạch cụ thể về hành động, lộ trình xây dựng và ban hành chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam.

Để có căn cứ xây dựng nội dung chi tiết của Đề án, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến xoay quanh các nội dung về đối tượng, phạm vi, nội dung, lộ trình và cách thức ban hành IPSAS tại Việt Nam để làm cơ sở hoàn thiện Đề án.

Ngoài ra, các đại biểu tập trung phân tích các cơ sở để phân loại các nhóm, loại của từng chuẩn mực để xác định kế hoạch ban hành, nghiên cứu xây dựng nội dung phù hợp với đặc điểm của Việt Nam… Trên cơ sở ý kiến của đại biểu, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, phân tích, có giải trình và hoàn thiện Đề án trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt trong năm 2019.

Tại Hội thảo, ông Filly Sissoko đánh giá cao sự phối hợp giữa Bộ Tài chính và WB trong việc xây dựng báo cáo Lộ trình và kế hoạch hoạt động nhằm ban hành những chuẩn mực kế toán công đầu tiên tại Việt Nam.

Ông Filly Sissoko.
Ông Filly Sissoko.

Ông Filly Sissoko cho rằng, việc ban hành những chuẩn mực kế toán công đầu tiên tại Việt Nam là phù hợp với “Định hướng Chiến lược Kế toán và Kiểm toán đến năm 2020, và tầm nhìn đến năm 2030”. WB cũng đề xuất với Chính phủ Việt Nam cần ban hành một bộ chuẩn mực kế toán công, dựa trên cơ sở các chuẩn mực kế toán công quốc tế, có sự điều chỉnh phù hợp với điều kiện trong nước, và chia ra thành các giai đoạn khác nhau theo lộ trình phù hợp với từng thời kỳ.

“WB luôn sẵn sàng phối hợp với Bộ Tài chính Việt Nam triển khai việc xây dựng và ban hành chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn giúp Chính phủ Việt Nam nâng cao xếp hạng tín nhiệm quốc gia, qua đó cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam”, ông Filly Sissoko nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, Ông Vũ Đức Chính, Cục Trưởng, Cục Quản lý Giám sát Kế toán - Kiểm toán (Bộ Tài chính) và chuyên gia đến từ Công ty kiểm toán PWC Malaysia trình bày về nội dung: Sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán công quốc tế và chế độ kế toán của Việt Nam hiện nay; Đề án xây dựng và ban hành chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam. Với những nội dung trình bày trên, các đại biểu tham dự có thêm những thông tin cơ bản để tham gia ý kiến về dự thảo Đề án.

"Đề án Xây dựng và áp dụng các chuẩn mực kế toán công Việt Nam" thuộc Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam (AAA). Chương trình AAA được Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và Bộ Các vấn đề Toàn cầu của Canada (GAC) đồng tài trợ và ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB), với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam cải cách công tác quản lý tài chính công ở cấp trung ương và địa phương.

Mục tiêu chính của chương trình nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực của các cơ quan hành pháp trong việc hoạch định, triển khai và theo dõi tình hình triển khai các chính sách để cải thiện việc lập kế hoạch và thực hiện ngân sách minh bạch, có trách nhiệm giải trình, bền vững. Bên cạnh đó, AAA còn cung cấp thông tin phân tích thực chứng về hiệu suất và hiệu quả của những cải cách tài chính công lớn ở cấp trung ương và địa phương.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM