Thông tư số 08/2016/TT-NHNN:

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC


Ngày 16/6/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 08/2016/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty quản lý tài sản của các TCTD (VAMC).

Theo đó, một trong những sửa đổi bổ sung đáng chú ý là Thông tư 08 bổ sung quy định về gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt, trong đó quy định rõ 2 trường hợp được gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành...

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:thong_tu_08-2016-tt-nhnn_HWAM.pdf