VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: AN NINH TÀI CHÍNH

An ninh tài chính quốc gia được đảm bảo trên hầu hết các trụ cột (*)

An ninh tài chính quốc gia được đảm bảo trên hầu hết các trụ cột (*)

Ở Việt Nam, trong giai đoạn 2011-2020 an ninh tài chính quốc gia được đảm bảo trên hầu hết các trụ cột của an ninh ngân sách nhà nước (NSNN) (tỷ lệ thu NSNN từ thuế, phí, lệ phí; tỷ lệ thu nội địa; tỷ lệ bội chi NSNN); an ninh nợ công (dư nợ công; dư nợ chính phủ; dư nợ nước ngoài quốc gia; trả nợ của Chính phủ) và an ninh thị trường tài chính.

Tăng cường khả năng chống chịu, đảm bảo an ninh tài chính công, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Tăng cường khả năng chống chịu, đảm bảo an ninh tài chính công, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Tăng cường khả năng chống chịu, đảm bảo an ninh nền tài chính công có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, thể chế về quản lý tài chính công liên tục được cập nhật, hoàn thiện và đổi mới trên nhiều phương diện, qua đó, hỗ trợ hiệu quả tiến trình cơ cấu lại hệ thống tài chính công theo hướng an toàn, bền vững.

Đảm bảo an ninh tài chính quốc gia: Thách thức và khuyến nghị cho giai đoạn 2021-2030

Đảm bảo an ninh tài chính quốc gia: Thách thức và khuyến nghị cho giai đoạn 2021-2030

Bài viết phân tích, đánh giá về đảm bảo an ninh tài chính quốc gia ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020, nhận diện một số thách thức đặt ra và kiến nghị các giải pháp góp phần đảm bảo an ninh tài chính quốc gia giai đoạn 2021-2030.

Chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an toàn thông tin, an ninh tài chính

Chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an toàn thông tin, an ninh tài chính

Ngày18/2/2020, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN), Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn đã tiếp và làm việc với ông Larry McDonald, Phó Trợ lý Bộ trưởng, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Tại buổi làm việc KBNN Việt Nam và Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ (OTA) đã thống nhất các nội dung chương trình, kế hoạch công tác năm 2020; đồng thời, chia sẻ thiết thực kinh nghiệm về công tác quản lý tài chính công, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh tài chính.

Nhiều yếu tố đe dọa an ninh tài chính doanh nghiệp

Nhiều yếu tố đe dọa an ninh tài chính doanh nghiệp

Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng nhanh và sâu rộng đã mang lại nhiều cơ hội lẫn thách thức cho các doanh nghiệp trong nước. Để phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập, doanh nghiệp Việt Nam cần tính đến các yếu tố có thể khiến an ninh tài chính doanh nghiệp bị đe dọa.

Cẩn trọng an ninh tài chính doanh nghiệp

Cẩn trọng an ninh tài chính doanh nghiệp

Môi trường kinh doanh luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng nhanh và sâu rộng sẽ mang lại không chỉ những cơ hội mà cả thách thức cho các doanh nghiệp, trong đó có các thách thức đối với an ninh tài chính doanh nghiệp.

Nhận diện rủi ro tài chính và giải pháp ổn định an ninh tài chính doanh nghiệp

Nhận diện rủi ro tài chính và giải pháp ổn định an ninh tài chính doanh nghiệp

Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ mang lại nhiều cơ hội lẫn thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Để có đủ năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp phải có năng lực tài chính vững mạnh. Bài viết nêu ra một số rủi ro tác động đến năng lực tài chính của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, từ đó gợi ý giải pháp nhằm khắc phục tình trạng bất ổn, giúp doanh nghiệp ổn định an ninh tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế.

An ninh tài chính và sự phát triển bền vững nền kinh tế

An ninh tài chính và sự phát triển bền vững nền kinh tế

Hội nghị quốc tế Diễn đàn các Công ty quản lý tài chính tài sản công quốc tế (IPAF) lần thứ 4 do Công ty Mua bán Nợ Việt Nam (Bộ Tài chính) phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Công ty Quản lý tài sản Hàn Quốc (KAMCO) diễn ra ngày 15/11, tại Hà Nội,

Chính sách thu cần điều chỉnh theo hướng mở rộng cơ sở thuế

Chính sách thu cần điều chỉnh theo hướng mở rộng cơ sở thuế

Đánh giá chung về tình hình tài chính ngân sách Ủy ban Tài chính ngân sách (UBTCNS của Quốc hội) cho rằng, sau 3 năm thực hiện, việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia đã thu được một số kết quả bước đầu quan trọng.

Giải pháp đảm bảo an ninh tài chính trên thị trường tài chính Việt Nam

Giải pháp đảm bảo an ninh tài chính trên thị trường tài chính Việt Nam

Quy mô thị trường tài chính của Việt Nam mặc dù đã từng bước mở rộng, tăng từ mức 88% GDP (năm 2006) lên mức trên 160% GDP vào cuối năm 2016, tuy nhiên, vẫn ở mức thấp nếu so với một số nước khác trong khu vực. Các thị trường cấu thành thị trường tài chính Việt Nam còn kém phát triển, đặc biệt là các chuẩn mực về quản trị công ty, mức độ ổn định hệ thống còn thấp. Bài viết phân tích những thách thức trong đảm bảo an toàn tài chính của thị trường tài chính Việt Nam, đề xuất giải pháp đảm bảo an ninh tài chính trên thị trường.

An ninh tài chính, tiền tệ tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0

An ninh tài chính, tiền tệ tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0

Cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 được kỳ vọng tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tài chính trên thế giới đã đem lại nhiều lợi ích và cơ hội cho người tiêu dùng, các doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đặt ra không ít thách thức mà nổi bật là thách thức trong việc bảo vệ an ninh tài chính, tiền tệ đối với từng định chế tài chính. Để kịp thời ứng phó trước những thách thức này, Việt Nam cần tạo một nền tảng công nghệ tài chính hiện đại để tạo đà quan trọng cho kinh tế tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.

Kinh nghiệm đảm bảo an ninh tài chính quốc gia tại một số nước

Kinh nghiệm đảm bảo an ninh tài chính quốc gia tại một số nước

An ninh tài chính quốc gia là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự ổn định cho hệ thống tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Bài viết khái quát kinh nghiệm xây dựng hệ thống tài chính ở một số nước nhằm quản lý khủng hoảng và đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, qua đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

An ninh tài chính và biến động của lạm phát, lãi suất, tỷ giá tiền tệ tại Việt Nam

An ninh tài chính và biến động của lạm phát, lãi suất, tỷ giá tiền tệ tại Việt Nam

Trong nền kinh tế thị trường, ổn định lạm phát, lãi suất và tỷ giá ở mức hợp lý là một trong những điều kiện tiên quyết để đảm bảo an ninh tài chính - tiền tệ quốc gia, đặc biệt là tại những nước có độ mở kinh tế cao như Việt Nam. Sự biến động của các yếu tố này có tác động mang tính quyết định không chỉ tới doanh thu, chi phí và lợi nhuận của các doanh nghiệp mà còn tới cả nguồn thu và khả năng trả nợ của ngân sách nhà nước.

Những bài học phòng, chống rửa tiền hữu ích đối với Việt Nam

Những bài học phòng, chống rửa tiền hữu ích đối với Việt Nam

Rửa tiền không chỉ làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế – xã hội của bất kỳ nước nào mà còn gây ra những tác hại khôn lường đối với kinh tế, xã hội và an ninh toàn cầu. Để giúp cơ quan điều hành ngăn chặn kịp thời các hành vi của tội phạm rửa tiến, bài viết tập trung nghiên cứu kinh nghiệm ở một số quốc gia, từ đó rút ra bài học hữu ích cho Việt Nam trong phòng chống loại tội phạm này.

Định hướng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng

Định hướng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng

Hiện nay, hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng ngày càng được chú trọng ở nhiều nước trên thế giới thông qua việc áp dụng các biện pháp theo tiêu chuẩn Basel II, Basel III và khuôn khổ CAMELS. Đây là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững của hệ thống ngân hàng, góp phần đảm bảo an ninh tài chính quốc gia và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Tọa đàm Đánh giá Luật Quản lý nợ công sau 5 năm triển khai thực hiện

Tọa đàm Đánh giá Luật Quản lý nợ công sau 5 năm triển khai thực hiện

Dấu mốc quan trọng của BIDV - MetLife

Dấu mốc quan trọng của BIDV - MetLife

(Tài chính) Tập đoàn MetLife vừa đánh dấu sự hiện diện chính thức của mình ở Việt Nam thông qua việc ra mắt Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife (BIDV MetLife) – Công ty liên doanh giữa MetLife và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Thực hiện cam kết chi: Góp phần cải cách nền tài chính công

Thực hiện cam kết chi: Góp phần cải cách nền tài chính công

(Tài chính) Một trong 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2013 chính là việc tổ chức triển khai quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (từ tháng 6/2013). Theo đánh giá của Kho bạc Nhà nước (KBNN), sau quá trình thực hiện, bước đầu việc quản lý, kiểm soát cam kết chi đã diễn ra thuận lợi, hỗ trợ cơ quan Kho bạc và các đơn vị dự toán trong việc kiểm soát chi tiêu ngân sách, ngăn chặn nợ đọng, góp phần đảm bảo an ninh tài chính.

Cần sự phối hợp “nghệ thuật” giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

Cần sự phối hợp “nghệ thuật” giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

(Tài chính) Một trong những thành công trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ năm 2013 là lạm phát chỉ tăng khoảng 6 % so với năm 2012 - mức tăng thấp nhất trong khoảng 10 năm gần đây. Theo GS.,TS. Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nếu không có các chính sách tài khóa, tiền tệ đúng hướng thì khó đạt được kết quả ấn tượng như vậy. Nhận thức được điều này, trong 10 nhóm nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2014, Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ đầu tiên đó là tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng, kết hợp đồng bộ, chặt chẽ chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới động viên khóa sổ cuối năm 2013

Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới động viên khóa sổ cuối năm 2013

(Tài chính) Ngày 31/12/2013, nhân dịp năm đầu tiên Bộ Tài chính trực tiếp quản trị vận hành và tổ chức triển khai công tác khóa sổ cuối năm trên hệ thống TABMIS, Bộ Tài chính đã mời Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam và một số cán bộ tham gia cùng Bộ Tài chính tham gia động viên khóa sổ cuối năm tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội và KBNN.