Nâng cao chất lượng Báo cáo tài chính nhà nước

Nâng cao chất lượng Báo cáo tài chính nhà nước

Việc lập và nâng cao chất lượng Báo cáo tài chính nhà nước được tổ chức thực hiện bắt đầu từ năm tài chính 2018 đến nay. Báo cáo tài chính nhà nước đã góp phần cải tiến mạnh mẽ nền tài chính nhà nước nói chung, thực hiện chiến lược phát triển ngành Tài chính nói riêng; Qua đó, thông tin tài chính nhà nước đã từng bước được minh bạch hóa, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý tài chính hiện đại, phù hợp thông lệ và chuẩn mực quốc tế.
Kho bạc Hòa Bình hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019

Kho bạc Hòa Bình hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019

Báo cáo tài chính (BCTC) nhà nước năm 2019 đã được Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hoà Bình lập đúng hạn và cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định. Báo cáo này sẽ cung cấp một góc nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về tình hình, nguồn lực tài chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh cho các cơ quan quản lý và nhân dân, các tổ chức, đơn vị quan tâm.
Mở rộng chức năng của Hệ thống Tổng kế toán Nhà nước

Mở rộng chức năng của Hệ thống Tổng kế toán Nhà nước

Hệ thống Tổng kế toán nhà nước sau một thời gian đưa vào vận hành đã trở thành một công cụ không thể thiếu của công chức Kho bạc Nhà nước làm nhiệm vụ tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước. Hơn nữa, Hệ thống còn góp phần vào công cuộc cải cách quản lý tài chính công, hướng tới nền tài chính công khai, minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế.
Bổ sung thêm đơn vị lập báo cáo tài chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Bổ sung thêm đơn vị lập báo cáo tài chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 39/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2019/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước. Trong đó, Thông tư số 39/2021/TT-BTC đã bổ sung thêm một số đơn vị phải lập báo cáo tài chính nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.
Hệ thống Kho bạc Nhà nước chung sức, đồng lòng, tạo thế và lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hệ thống Kho bạc Nhà nước chung sức, đồng lòng, tạo thế và lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật cao, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2020 với nhiều điểm nhấn nổi bật. Tiếp nối những thành quả đã đạt được, bước vào xuân mới, Xuân Tân Sửu, hàng vạn cán bộ, công chức, viên chức toàn hệ thống chung sức, đồng lòng tạo thế và lực để Kho bạc Nhà nước phát triển và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.