VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

Kho bạc Hòa Bình hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019

Kho bạc Hòa Bình hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019

Báo cáo tài chính (BCTC) nhà nước năm 2019 đã được Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hoà Bình lập đúng hạn và cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định. Báo cáo này sẽ cung cấp một góc nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về tình hình, nguồn lực tài chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh cho các cơ quan quản lý và nhân dân, các tổ chức, đơn vị quan tâm.

Mở rộng chức năng của Hệ thống Tổng kế toán Nhà nước

Mở rộng chức năng của Hệ thống Tổng kế toán Nhà nước

Hệ thống Tổng kế toán nhà nước sau một thời gian đưa vào vận hành đã trở thành một công cụ không thể thiếu của công chức Kho bạc Nhà nước làm nhiệm vụ tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước. Hơn nữa, Hệ thống còn góp phần vào công cuộc cải cách quản lý tài chính công, hướng tới nền tài chính công khai, minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế.

Bổ sung thêm đơn vị lập báo cáo tài chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Bổ sung thêm đơn vị lập báo cáo tài chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 39/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2019/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước. Trong đó, Thông tư số 39/2021/TT-BTC đã bổ sung thêm một số đơn vị phải lập báo cáo tài chính nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Nâng cao chất lượng thông tin về tài sản công phục vụ lập báo cáo tài chính nhà nước

Nâng cao chất lượng thông tin về tài sản công phục vụ lập báo cáo tài chính nhà nước

Bài viết phân tích thực trạng cung cấp thông tin tài sản công phục vụ lập Báo cáo tài chính nhà nước hiện nay, từ đó nhận diện những vấn đề còn tồn tại, để có giải pháp góp phần nâng cao chất lượng thông tin về tài sản công phục vụ lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Kết quả lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 và định hướng nâng cao chất lượng

Kết quả lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 và định hướng nâng cao chất lượng

Việc lập và công khai Báo cáo tài chính nhà nước giúp tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của nền tài chính quốc gia, phù hợp với các thông lệ và xu thế hội nhập quốc tế.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước chung sức, đồng lòng, tạo thế và lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hệ thống Kho bạc Nhà nước chung sức, đồng lòng, tạo thế và lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật cao, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2020 với nhiều điểm nhấn nổi bật. Tiếp nối những thành quả đã đạt được, bước vào xuân mới, Xuân Tân Sửu, hàng vạn cán bộ, công chức, viên chức toàn hệ thống chung sức, đồng lòng tạo thế và lực để Kho bạc Nhà nước phát triển và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính nhà nước, góp phần xây dựng nền tài chính nhà nước minh bạch

Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính nhà nước, góp phần xây dựng nền tài chính nhà nước minh bạch

Với sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương, hỗ trợ của các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế, chuyên gia quốc tế cùng với phương pháp và bước đi chắc chắn, phù hợp, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã và đang khẩn trương triển khai công tác lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN).

Báo cáo Tài chính Nhà nước – Bước tiến quan trọng trong cải cách nền tài chính công

Báo cáo Tài chính Nhà nước – Bước tiến quan trọng trong cải cách nền tài chính công

Báo cáo Tài chính Nhà nước (BCTCNN) năm 2018 đã hoàn thành đúng tiến độ và quy định. Nỗ lực này được Quốc hội, Chính phủ, UBND, HĐND các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành ghi nhận, đánh giá cao. Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai nhiều hoạt động và đồng bộ các giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng của BCTCNN.

Lần đầu tiên trình Quốc hội Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc

Lần đầu tiên trình Quốc hội Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc

Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 đã cơ bản được hoàn tất. Báo cáo này được Kho bạc Nhà nước tổng hợp từ báo cáo của trên 57.000 đơn vị dự toán cấp I và các cơ quan quản lý công sản, tài chính, thuế trong cả nước. Theo kế hoạch, Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 sẽ trình Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV.

Kho bạc Nhà nước “tăng tốc” tổng hợp và lập báo cáo tài chính nhà nước

Kho bạc Nhà nước “tăng tốc” tổng hợp và lập báo cáo tài chính nhà nước

Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước, trong tổng số hơn 53.000 đơn vị thuộc đối tượng cung cấp thông tin tài chính năm 2018, thì các đơn vị ở cấp tỉnh, huyện đã hoàn thành việc gửi báo cáo cho Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước triển khai hiệu quả lập báo cáo tài chính nhà nước

Kho bạc Nhà nước triển khai hiệu quả lập báo cáo tài chính nhà nước

Năm 2019 là năm đầu tiên Kho bạc Nhà nước triển khai lập báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc năm 2018 và dự kiến trình Quốc hội vào tháng 5/2020. Để đảm bảo kế hoạch đề ra, hệ thống Kho bạc Nhà nước tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Tập trung nguồn lực triển khai Đề án Tổng Kế toán Nhà nước

Tập trung nguồn lực triển khai Đề án Tổng Kế toán Nhà nước

Tổng kế toán Nhà nước, cụ thể là Báo cáo tài chính nhà nước, là một nội dung mới, lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam và tương đối phức tạp với phạm vi ảnh hưởng rộng đến hầu hết các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc khu vực nhà nước.

Dự kiến trình Quốc hội Báo cáo tài chính nhà nước vào năm 2020

Dự kiến trình Quốc hội Báo cáo tài chính nhà nước vào năm 2020

Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc năm 2018 dự kiến trình Quốc hội vào tháng 5/2020. Nhằm cung cấp đầy đủ, toàn diện thông tin về tình hình tài chính và ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước đang tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện trọng trách này.

Hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính

Hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính

Triển khai Luật Kế toán 2015, Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về báo cáo tài chính nhà nước và Đề án “Tổng Kế toán Nhà nước”, KBNN đã phối hợp Cục Quản lý, giám sát kế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính) tổ chức 04 lớp đào tạo lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính của đơn vị dự toán cấp I tại 03 khu vực phía Bắc tại Hà Nội (640 đại biểu); khu vực Miền Trung tại Đà Nẵng (340 đại biểu) và khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh (400 đại biểu).

Quy định mới về công khai báo cáo tài chính nhà nước?

Quy định mới về công khai báo cáo tài chính nhà nước?

Nghị định 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/03/2017 quy định về nội dung báo cáo tài chính nhà nước (TCNN); tổ chức thực hiện lập, công khai báo cáo TCNN; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc lập báo cáo TCNN.

Quy định mới về báo cáo tài chính nhà nước

Quy định mới về báo cáo tài chính nhà nước

Ngày 14/03/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 và Báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên sẽ được lập theo số liệu tài chính năm 2018.

Vì sao Bộ Tài chính công khai báo cáo tài chính vào thời điểm này?

Vì sao Bộ Tài chính công khai báo cáo tài chính vào thời điểm này?