Thực tiễn Áp dụng tiêu chuẩn Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Thực tiễn Áp dụng tiêu chuẩn Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ngày 20/3/2014, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 1601/2014/NHNN-TTGSNH về chương trình thí điểm Basel II đối với 10 ngân hàng thương mại của Việt Nam. Để áp dụng Basel II, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra một lộ trình đối với hệ thống ngân hàng thương mại. Tiếp đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước và Thông tư số 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để triển khai 3 trụ cột theo phương pháp tiêu chuẩn Basel II. Bài viết này nghiên cứu quá trình triển khai áp dụng tiêu chuẩn Basel II của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ năm 2014 đến nay, từ đó, đề xuất một số giải pháp, nhằm áp dụng tiêu chuẩn Basel II thành công và hướng tới áp dụng Basel III.
Áp dụng Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Áp dụng Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Áp dụng tiêu chuẩn Hiệp ước Basel II là một xu thế tất yếu và bắt buộc đốivới các ngân hàng thương mại tại Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế. Điều này đã được triển khai tại Việt Nam theo lộ trình cụ thể. Trong quá trình thực hiện gặp phải nhiều khó khăn, thách thức...
Hệ thống sẽ có thêm hàng chục nghìn tỷ đồng vốn điều lệ

Hệ thống sẽ có thêm hàng chục nghìn tỷ đồng vốn điều lệ

Áp lực đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo tiêu chuẩn của Basel II, khiến cho “cuộc chạy đua” tăng vốn điều lệ ở các ngân hàng thương mại chưa bao giờ hết nóng. Nếu thành công với các kế hoạch tăng vốn, vốn điều lệ của toàn hệ thống sẽ tăng thêm hàng chục nghìn tỷ đồng.
 Basel II và cái đích 2020

Basel II và cái đích 2020

Chỉ còn gần 4 tháng nữa là kết thúc năm tài chính 2020, tuy nhiên mới chỉ có 18/34 ngân hàng Việt Nam đạt chuẩn Basel II. Con số này chưa đúng như kỳ vọng, cùng với đó dịch bệnh COVID-19 đang kéo lùi nhiều chỉ tiêu lớn của hệ thống ngân hàng Việt.
Vietcombank hoàn thành 03 trụ cột Basel II trước thời hạn

Vietcombank hoàn thành 03 trụ cột Basel II trước thời hạn

Với việc tích cực triển khai các sáng kiến để áp dụng ICAAP (Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn –  trụ cột 2), từ tháng 07/2020, Vietcombank đã đáp ứng sớm toàn bộ 03 trụ cột của Basel II so với quy định.
Ngân hàng trở lại đường đua Basel II

Ngân hàng trở lại đường đua Basel II

Cho tới thời điểm này, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đã có 76 TCTD (2 NHTM Nhà nước, 20 NHTMCP, 2 ngân hàng liên doanh, 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 43 chi nhánh ngân hàng nước ngoài) đã áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN, hiện chỉ còn 14 TCTD đề nghị được áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư số 22/2019/TT-NHNN.
Ngân hàng tích cực tăng vốn

Ngân hàng tích cực tăng vốn

Nhiều ngân hàng (NH) không chỉ lên kế hoạch mà đã sớm tăng vốn ngay từ đầu năm. Điều này sẽ giúp các nhà băng cải thiện được nguồn vốn trung dài hạn, đảm bảo cho các mục tiêu tăng trưởng kế tiếp, nhất là trong tình hình nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay.