​Mức tăng trưởng của Bình Phước cao nhất khu vực Đông Nam Bộ

Theo PV/dangcongsan.vn

Cục Thống kê tỉnh Bình Phước cho biết, năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRPD) tỉnh Bình Phước đạt gần 46.200 tỷ đồng, tăng hơn 6,3% so với năm 2020. Với kết quả này, Bình Phước là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam bộ và cao thứ 20 cả nước trong năm nay.

ẢNh: Bình Phước Online.
ẢNh: Bình Phước Online.

Theo Cục Thống kê Bình Phước, năm 2021 khu vực công nghiệp và xây dựng của tỉnh đạt gần 15.400 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm 2020. Tính riêng ngành công nghiệp tăng 20,6%; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng cao nhất 17,4% giữ vai trò là động lực chính trong khu vực công nghiệp và xây dựng, đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP của tỉnh; nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 13.962 tỷ đồng, tăng hơn 3,8% so với năm 2020.

Khu vực dịch vụ đạt 14.978 tỷ đồng, giảm hơn 0,3% so với năm 2020. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp và rõ nét nhất trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn.

Về cơ cấu nền kinh tế Bình Phước năm 2021, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 23,33%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 42,27%; khu vực dịch vụ chiếm 30,44%... Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh đạt gần 76 triệu đồng/người/năm, tăng 9,51% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh mức tăng trưởng ấn tượng của ngành công nghiệp tỉnh Bình Phước dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, hai lĩnh vực khác cũng là điểm sáng trong ngành kinh tế Bình Phước trong năm 2021 đó là kim ngạch xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu năm 2021 trên địa bàn đạt 3,5 tỷ USD, tăng 17,8% so với năm 2020, vượt 12,9% kế hoạch đề ra. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 2,2 triệu USD, tăng 32,73% so với năm 2020, vượt 28,8% so kế hoạch đề ra. Như vậy, năm 2021 Bình Phước xuất siêu 1,3 tỷ USD.

Đáng lưu ý, năm 2021 tỉnh Bình Phước còn thu hút được 66 dự án với số vốn gần 600 triệu USD, tăng 88,5% về số dự án và gấp 3 lần về số vốn so với năm 2020, đạt 149,7% kế hoạch đã điều chỉnh năm 2021.