Xuất cấp 432,78 tấn gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Bình Phước do mất mùa

Hà Anh

Ngày 9/7/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 806/QĐ-TTg về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Phước để hỗ trợ nhân dân do mất mùa năm 2022.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo Quyết định số 806/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 432,78 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Phước để hỗ trợ người dân do mất mùa năm 2022.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Quyết định số 806/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 9/7/2022.