Kho bạc Nhà nước Thái Bình không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Thùy Linh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Bình luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức về đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

KBNN Thái Bình xếp loại xuất sắc tại kỳ đánh giá tháng 7/2023 về kết quả hài lòng của khách hàng.
KBNN Thái Bình xếp loại xuất sắc tại kỳ đánh giá tháng 7/2023 về kết quả hài lòng của khách hàng.

Tại kỳ đánh giá tháng 7/2023 về kết quả hài lòng của khách hàng, theo thống kê của KBNN, tỷ lệ hài lòng của KBNN Thái Bình đạt 93,64% (xếp loại xuất sắc).

Theo ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc phụ trách KBNN Thái Bình, kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN kỳ tháng 7/2023 đã trở thành công cụ giúp KBNN đánh giá hiệu quả cải cách hành chính, giúp Ban lãnh đạo KBNN Thái Bình kịp thời chấn chỉnh, nâng cao ý thức chất lượng phục vụ của công chức toàn tỉnh. Vì vậy, giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu “Lấy khách hàng là trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ công của KBNN”.

KBNN Thái Bình cho biết, căn cứ và kết quả đánh giá sự hài lòng của cá nhân tổ chức, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, cải thiện chất lượng phục vụ của công chức KBNN Thái Bình đối với cán nhân tổ chức, ngày 8/8/2023, KBNN Thái Bình đã tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ công chức để quán triệt, phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, lấy khách hàng là trung tâm, lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ công của KBNN.

Theo đó, KBNN Thái Bình đã tổ chức phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Thái Bình về kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của hệ thống KBNN và của từng đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Thái Bình. Trường hợp cá nhân, công chức có vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Trung Kiên cho biết, thời gian tới KBNN Thái Bình sẽ tiếp tục rà soát các công chức trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo đáp ứng đầy đủ năng lực xử lý hồ sơ, thái độ phục vụ và đạo đức công vụ; xử lý nghiêm theo quy định các công chức, đơn vị có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho đơn vị giao dịch và có thái độ hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức công vụ.

“KBNN Thái Bình sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức về đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ phục vụ khách hàng và kỹ năng giao tiếp. Nếu có những trường hợp bị khách hàng đánh giá không tốt, KBNN sẽ ngay lập tức điều chuyển cán bộ đó phụ trách đơn vị khác. Nếu nặng hơn chúng tôi sẽ tiến hành luân chuyển vị trí công tác hoặc luân chuyển đơn vị. Việc này sẽ giúp phần cải thiện chất lượng phục vụ của công chức cũng như phục vụ tốt hơn cho các khách hàng giao dịch với Kho bạc”, Phó Giám đốc KBNN Thái Bình chia sẻ.