Tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế

Tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra, trong 6 tháng cuối năm 2022, ngành Thuế tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu, tăng cường thu hồi nợ đọng thuế nhằm phấn đầu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách (NSNN) mà Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao.
Tập trung cải cách quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

Tập trung cải cách quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

Từ đầu năm đến nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; tiếp tục duy trì, triển khai khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử; triển khai hóa đơn điện tử...
Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

Nhằm xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hướng đến người nộp thuế (NNT), thời gian qua, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của NNT.