Tập trung cải cách quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

Việt Dũng

Từ đầu năm đến nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; tiếp tục duy trì, triển khai khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử; triển khai hóa đơn điện tử...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Thuế cho biết, toàn ngành Thuế đã và đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác khai thuế qua mạng Internet, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, xác nhận nghĩa vụ nộp thuế cho người nộp thuế bằng hình thức điện tử, triển khai hóa đơn điện tử.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu, các bước trong quy trình quản lý thuế; công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng hình thức điện tử nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Qua đó, tính đến hết tháng 4/2022, Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Tính từ đầu năm đến ngày 19/04/2022, đã có 99,8% doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2022 đến ngày 19/4/2022 là 7.432.901 hồ sơ.

Cơ quan Thuế đã phối hợp với 54 ngân hàng thương mại (đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế) và 63 cục Thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ.

Tính đến ngày 19/4/2022, đã có 99% doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế. Trong đó, số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng đạt tỷ lệ 98,8%. Từ ngày 01/01/2022 đến nay, các doanh nghiệp đã thực hiện 1.462.973 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 258.204 tỷ đồng và 13.585.284 USD.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế đã triển khai hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh. Tính từ ngày 01/01/2022 đến 19/4/2022, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 4.186 trên tổng số 4.225 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 99%. Số hồ sơ tiếp nhận là 6.972 hồ sơ trên tổng số 7.030 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%; Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 4.230 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 27.297 tỷ đồng.

Đặc biệt, công tác hỗ trợ khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà đã được Tổng cục Thuế triển khai tại 63 cục Thuế và các chi cục Thuế trực thuộc. Kết quả từ khi triển khai đến nay đã có 606.419 tài khoản đăng ký, số tờ khai đã nhận từ ngày 01/01/2022 đến ngày 19/4/2022 là 25.987 tờ khai.

Về triển khai dịch vụ hỗ trợ khai lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy, tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 19/4/2022, số lượng tờ khai điện tử tại Cục Thuế TP. Hà Nội đạt tỷ lệ 28,4%; tại Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ 23,6%. 

Tổng cục Thuế cũng đã hoàn thành kết nối với 07 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp điện tử lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, Mobile banking. Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 19/4/2022, đã có 104.644 giao dịch nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức ibanking và mobile banking.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cũng cho biết, tính đến ngày 04/5/2022, sau hơn 1 tháng triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax - Mobile 1.0) đã có 129,4 nghìn lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax - Mobile, 45.866 tài khoản đăng ký giao dịch, 23.809 giao dịch qua ngân hàng thương mại với tổng số tiền trên 159 tỷ đồng.

Về triển khai hóa đơn điện tử, đến ngày 3/5/2022, trên toàn quốc, đã có 643.596 doanh nghiệp và 37.667 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử. Tổng số hóa đơn đã được phát hành trên cả nước khoảng 221 triệu hóa đơn.