Cải cách thủ tục hành chính thuế đã có bước tiến mạnh mẽ


Đó là nhận định của bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) khi đánh giá về công tác cải cách thủ tục hành chính thuế trong những năm qua.

99,93% số doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Nguồn: internet
99,93% số doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Nguồn: internet

Thực hiện mục tiêu tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã rà soát, nghiên cứu để trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung về thể chế, chính sách nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đồng thời, việc công khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế đã và đang được Tổng cục Thuế thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức như công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia, công khai tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên website Tổng cục Thuế để người nộp thuế tra cứu.

Việc niêm yết các thủ tục hành chính tại cơ quan thuế không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, mà còn thể hiện sự công khai, minh bạch của cơ quan thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế.

Ngay từ đầu năm 2018, Tổng cục Thuế đã tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử.

Nhờ đó, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc; 99,93% số doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử; số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận trong năm là trên 11,8 triệu hồ sơ. Số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 7.339 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 87,85% số doanh nghiệp hoàn thuế (tương ứng với 93,18% số hồ sơ hoàn thuế).

Triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, cơ quan thuế đã phối hợp với 50 ngân hàng thương mại kết nối nộp thuế điện tử; 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Đến hết năm 2018, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế đạt tỷ lệ 98,19%; Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng đat 96,42% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động với số tiền đã nộp ngân sách nhà nước trong năm 2018 đạt trên 656.824 tỷ đồng với hơn 3,1 triệu giao dịch nộp thuế điện tử…

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, hiện số giờ tuân thủ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế bình quân mỗi năm chỉ mất 17 giờ. Theo đó, mỗi tháng người nộp thuế chỉ mất khoảng 1,42 giờ để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Đánh giá về công tác cải cách thủ tục hành chính thuế trong những năm qua, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch VTCA cho rằng, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế hiện nay đã có những bước tiến rất mạnh mẽ, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao.

Bà Nguyễn Thị Cúc cho rằng, nếu lấy giờ nộp thuế như trên so với các nước ASEAN, thì Việt Nam đã ngang với các nước ASEAN 4. Điều này thể hiện qua tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện khai, nộp và hoàn thuế điện tử rất cao. “Nếu như tới đây ngành Thuế áp dụng hóa đơn điện tử thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp” - bà Cúc nói.