Cải cách thủ tục hành chính thuế, đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế

PV.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 19/10/2020 đã có 794.134 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,32% doanh nghiệp đang hoạt động.

255 doanh nghiệp tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin. Đặc biệt, ngành Thuế đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế và triển khai hoàn thuế điện tử.

Theo báo cáo kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của Tổng cục Thuế, tính đến tháng 10/2020, đã có 32 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức 3 và có 150 TTHC được các tổ chức, cá nhân thường xuyên sử dụng đã thực hiện ở mức độ 4.

Cụ thể, cơ quan Thuế đã hoàn thành kết nối xác thực để triển khai tích hợp dịch vụ nộp thuế điện tử dành cho doanh nghiệp và chia sẻ dữ liệu để tích hợp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân và nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy lên cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc.

Tính đến ngày 19/10/2020 đã có 794.134 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,32% doanh nghiệp đang hoạt động. Số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 781.387 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 97,73%.

Tính từ đầu năm 2020 đến ngày 19/10/2020, các doanh nghiệp đã thực hiện 2.566.030 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 508.009 tỷ đồng và 27.950.772 USD.

Cũng trong thời gian này đã có tổng số 8.131 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử (đạt 95,85%). Tổng cục Thuế cũng đã triển khai ứng dụng hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh, thành phố. Hệ thống thuế đã tiếp nhận và giải quyết hoàn cho 15.367 hồ sơ với tổng số tiền hơn 91.144 tỷ đồng.

Về hóa đơn điện tử, tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến ngày 19/10/2020 đã có 255 doanh nghiệp đang tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Từ đầu năm 2020 đến 19/10/2020 đã có 1.032.157 hóa đơn được cấp mã với tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 28.325 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã đạt trên 2.502 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của Tổng cục Thuế, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, ngành Thuế đã cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp cũng như triển khai các hệ thống một cửa điện tử.

Tính đến tháng 10/2020, đã có 32 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức 3 và có 150 TTHC được các tổ chức, cá nhân thường xuyên sử dụng đã thực hiện ở mức độ 4. Tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đều có giải pháp xác thực điện tử bằng hình thức ký số trên hồ sơ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế đảm bảo an toàn thông tin.

Cải cách TTHC thuế đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế

Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian tới, song song với công tác tăng cường các biện pháp thu ngân sách, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện những giải pháp cải cách TTHC thuế.

Trong đó, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, tiếp tục kiểm tra, rà soát chặt chẽ, hồ sơ khai thuế trên hệ thống quản lý người nộp thuế.

Tổng cục Thuế tiếp tục hướng dẫn các cục thuế triển khai khai nộp điện tử đối với thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản. Cơ quan Thuế các cấp sẽ tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách TTHC thuế và xây dựng chính phủ điện tử, đảm bảo vận hành, hỗ trợ hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, xây dựng nhiều tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp..., qua đó đơn giản hoá TTHC, giảm số giờ tuân thủ về thuế.

Tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế; tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đó, tổ chức thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả; triển khai, vận hành có hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý. Tiếp tục mở rộng triển khai các dịch vụ: khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hoá đơn điện tử, nộp thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà, nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế...

Tại Báo cáo môi trường kinh doanh - Doing Business 2020, chỉ số nộp thuế (Paying Taxes) của Việt Nam tăng 22 bậc từ vị trí thứ 131 lên xếp thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia và nền kinh tế được đánh giá. Như vậy, với chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc, ngành Thuế đã vượt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP (năm 2019 tăng 7-10 bậc về chỉ số nộp thuế), tiệm cận mục tiêu đến năm 2021 chỉ số nộp thuế tăng lên 30-40 bậc.