Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh

Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng ngày 25/5/2023, Quốc hội thảo luận tại tổ về các nội dung trình Quốc hội cho ý kiến. Thảo luận tại Tổ 10 (gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Thái Bình, Đồng Tháp) về đánh giá bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2023, đa số đại biểu Quốc hội đề nghị từ nay đến cuối năm 2023 Chính phủ tập trung cải thiện môi trường kinh doanh.
Hải quan Hải Phòng và Hải quan Đà Nẵng ký kết Quy chế phối hợp

Hải quan Hải Phòng và Hải quan Đà Nẵng ký kết Quy chế phối hợp

Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Đà Nẵng vừa ký kết Quy chế phối hợp, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hải quan, tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát huy tối đa lợi thế của hai địa phương.
Động lực cải thiện môi trường kinh doanh

Động lực cải thiện môi trường kinh doanh

Môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi sẽ giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư mới gia nhập thị trường, tạo thêm việc làm, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Doanh nghiệp cần trợ lực để phục hồi

Doanh nghiệp cần trợ lực để phục hồi

Việc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nền kinh tế phục hồi nhanh chóng, phát triển bền vững.
Phấn đấu có 9.500 sản phẩm OCOP

Phấn đấu có 9.500 sản phẩm OCOP

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023,
11 giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

11 giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai 11 giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.
6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Năm 2023, Chính phủ tiếp tục điều hành kịp thời các công cụ chính sách vĩ mô, tài khóa, tiền tệ để cân bằng hợp lý, hiệu quả giữa tỷ giá với lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phù hợp với tình hình thực tiễn...
Cải cách hành chính năm 2023, ngành Thuế sẽ tập trung triển khai 6 giải pháp trọng tâm

Cải cách hành chính năm 2023, ngành Thuế sẽ tập trung triển khai 6 giải pháp trọng tâm

Để hoàn thành mục tiêu chung của công cuộc cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong năm 2023 Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Bộ Tài chính, tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh.
Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm

Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm

Nhằm phát huy truyền thống hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) trong nhiều năm liên tiếp, Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm với khẩu hiệu: “Phát huy truyền thống 76 năm xây dựng và phát triển, thực hiện đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 và chiến thắng đại dịch COVID-19”.