Hải quan Hải Phòng và Hải quan Đà Nẵng ký kết Quy chế phối hợp

Lê Thủy

Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Đà Nẵng vừa ký kết Quy chế phối hợp, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hải quan, tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát huy tối đa lợi thế của hai địa phương.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Đà Nẵng

Dự lễ ký kết, về phía TP. Đà Nẵng có: ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo của Thành phố và Cục Hải quan Đà Nẵng.

Về phía TP. Hải Phòng có: ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố và các lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo Cục Hải quan.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Đà Nẵng nhằm triển khai, thực hiện Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 24/10/2022 của UBND TP. Hải Phòng về việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tại Hội nghị hợp tác, phát triển giữa hai địa phương.

Đồng thời nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về Hải quan với Thành ủy, UBND trong quá trình hợp tác, phát triển kinh tế, xã hội giữa hai thành phố; cũng như công tác tham mưu cho Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý nhà nước về hải quan.

Qua đó, nhắm thực hiện tốt mục tiêu Cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về Hải quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch và vận tải hợp pháp qua biên giới; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa; bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia trên biển, trên bộ và trên không trong phạm vi địa bàn quản lý.

Hai Đơn vị đã thống nhất ký kết Quy chế với mục đích tạo điều kiện để thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về Hải quan với Thành ủy, UBND Thành phố trong quá trình hợp tác, phát triển kinh tế, xã hội giữa hai địa phương. Phối hợp cùng thực hiện tốt công tác tham mưu cho Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý nhà nước về Hải quan. Cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về Hải quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch và vận tải hợp pháp qua biên giới; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa; bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên biển, trên bộ và trên không trong phạm vi địa bàn quản lý; góp phần đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và chủ quyền quốc gia.

Cục Hải quan 2 thành phố cùng thống nhất phối hợp trong các hoạt động: Trao đổi, cung cấp thông tin trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về Hải quan với Thành ủy, UBND Thành phố nhằm phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, đáp ứng các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế;

Cùng với đó, giúp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố (PCI), chỉ số cạnh tranh cấp Sở ngành (DDCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); Giải quyết thủ tục đối với phương tiện (tàu thuyền) xuất nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng; giải quyết thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, chuyển cửa khẩu; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại; xử lý vi phạm; quản lý rủi ro; kiểm tra sau thông quan và các mặt công tác khác theo quy định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết 

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng - Lê Anh Quân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, đóng góp của Cục Hải quan hai địa phương trong hoạt động quản lý hải quan; đẩy mạnh hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của hai thành phố.

Lãnh đạo hai thành phố đề nghị hai đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các nội dung quy chế, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND hai thành phố trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, đóng góp cho sự phát triển chung, phát huy truyền thống kết nghĩa giữa hai thành phố.