VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán đáp ứng nhu cầu hội nhập hiện nay

Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán đáp ứng nhu cầu hội nhập hiện nay

Hội nhập kinh tế quốc tế đang tạo ra những cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các ngành nghề nói chung và ngành kế toán Việt Nam nói riêng.

Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo digital marketing tại TP. Đà Nẵng

Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo digital marketing tại TP. Đà Nẵng

Sự bùng nổ của Internet tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp truyền thông qua mạng xã hội, cùng với đó là nhu cầu tham gia các khóa đào tạo tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing) ngày càng gia tăng.

Vai trò của liên kết đào tạo giữa các trường đại học với doanh nghiệp

Vai trò của liên kết đào tạo giữa các trường đại học với doanh nghiệp

Nhằm hạn chế tỷ lệ sinh viên ra trường thất nghiệp hoặc làm không đúng nghề đã được đào tạo, đã có nhiều công trình, giải pháp được đưa ra để góp phần giải quyết thực trạng này, trong đó có các công trình nghiên cứu đề cập tới hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đại học.

Nâng cao chất lượng đào tạo ngành kế toán, kiểm toán trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Nâng cao chất lượng đào tạo ngành kế toán, kiểm toán trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, việc xây dựng nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán đảm bảo về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng ngày càng trở nên cấp thiết.

Nghiên cứu về động cơ học tập của sinh viên tại các trường đại học Việt Nam

Nghiên cứu về động cơ học tập của sinh viên tại các trường đại học Việt Nam

Chất lượng đào tạo đại học luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, xã hội. Hiện nay, đã có nhiều nghiên cứu nhằm tìm ra các vấn đề căn nguyên và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo đại học, trong nhóm các nhân tố đó không thể không kể đến yếu tố người học.

Phân tích chuỗi giá trị trong đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường học hiện nay

Phân tích chuỗi giá trị trong đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường học hiện nay

Thực trạng thị trường lao động ngành kế toán, kiểm toán của nước ta hiện nay đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với các cơ sở đào tạo, đó là phải nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh. Nâng cao chất lượng đầu ra cho nguồn nhân lực ngành kế toán, kiểm toán, đảm bảo sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập là bài toán đặt ra đối với các trường đại học, đặc biệt là việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập. Bài viết gợi mở cách tiếp cận việc ứng dụng thành tựu của quản trị học vào hoạt động đào tạo – thông qua việc phân tích chuỗi giá trị trong đào tạo...

Tự chủ tài chính đối với đại học công lập: Lý luận và giải pháp

Tự chủ tài chính đối với đại học công lập: Lý luận và giải pháp

Việc trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập đã mở ra cơ hội cho các cơ sở giáo dục đại học công lập trong việc nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong quản lý tài chính và tài sản của đơn vị, sử dụng ngân sách nhà nước được giao tiết kiệm, hiệu quả hơn... Tuy nhiên, hoạt động này hiện vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc.

Đề xuất về cơ chế tài chính đối với các trường cao đẳng, đại học công lập

Đề xuất về cơ chế tài chính đối với các trường cao đẳng, đại học công lập

(Tài chính) Khai thác hợp lý các nguồn lực tài chính, phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo theo chủ trương xã hội hoá của Đảng và Nhà nước ta là nhiệm vụ trọng tâm của các trường đại học, cao đẳng công lập ở Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực trạng cơ chế, chính sách tài chính và cơ cấu nguồn lực tài chính đầu tư cho các trường thuộc khu vực này, bài viết nêu lên một số tồn tại vướng mắc và đề xuất kiến nghị để mục tiêu trên đạt hiệu quả cao hơn.