Trong 9 tháng, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 16,5 tỷ đồng

Mai Lan

Trong 9 tháng đầu năm 2021, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định; từ chối thanh toán 16,5 tỷ đồng trong chi đầu tư và chi thường xuyên.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Kho bạc Nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2021, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; hỗ trợ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí mua vắc xin, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, kinh phí hỗ trợ của Chính phủ cho doanh nghiệp, người dân bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định.

Đối với chi thường xuyên, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến ngày 15/9/2021, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát khoảng 628.913 tỷ đồng, bằng 59,2% dự toán chi thường xuyên năm 2021 của ngân sách nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Thông qua kiểm soát, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 66.245 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định; đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 9,4 tỷ đồng.

Đối với chi đầu tư, tính đến ngày 15/9/2021, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 là 205.224,4 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch năm 2021 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao.

Thông qua kiểm soát, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 18.162 khoản chi chưa đủ điều kiện thanh (đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết); Số tiền thực từ chối thanh toán là 192 món, tương đương 7,1 tỷ đồng.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí mua vắc xin, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, kinh phí hỗ trợ của Chính phủ cho doanh nghiệp, người dân bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định...