Bước bứt phá trong cải cách hành chính thuế


Tổng cục Thuế luôn xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục nên công tác chỉ đạo, điều hành luôn được quan tâm, chú trọng nhằm triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ và của Bộ Tài chính.

Ngành Thuế đẩy mạnh cải cách quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT.
Ngành Thuế đẩy mạnh cải cách quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT.

Cải cách hành chính thực chất, hiệu quả

Ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 93/QĐ-TCT ngày 20/01/2022 về kế hoạch CCHC của Tổng cục Thuế năm 2022. Theo đó, Tổng cục Thuế tiếp tục bám sát các nội dung, kế hoạch CCHC của Chính phủ, Bộ Tài chính để triển khai, xây dựng các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả công tác CCHC.

Với sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Bộ Tài chính và sự nỗ lực của toàn thể cơ quan thuế các cấp, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã đạt được những kết quả quan trọng được Chính phủ, Bộ Tài chính ghi nhận, khen thưởng.

Tổng cục Thuế đã tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế, công tác quản lý thuế và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế và các chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách của Chính phủ, Bộ Tài chính.

 

 

Ngày 09/10/2022, Tổng cục Thuế đã được vinh danh ở hạng mục "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc" tại Lễ trao Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 - Vietnam Digital Awards 2022 với sản phẩm "Hệ thống hóa đơn điện tử - giải pháp góp phần thúc đẩy chuyển đổi số".

Các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, tập trung giải đáp chính sách thuế, trình tự thực hiện TTHC thuế; đồng thời tập trung đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT) qua 479 kênh thông tin; tuyên truyền về việc xây dựng các các văn bản pháp luật thuế mới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ DN, người dân; công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 ...

Thực hiện nhiệm vụ CCHC của Chính phủ và Bộ Tài chính giao, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 300/QĐ-TCT ngày 18/3/2022 về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và Kiểm soát TTHC năm 2022.

Năm 2022, Tổng cục Thuế đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra trực tiếp tại 06 Cục Thuế là Quảng Ninh, Phú Yên, Quảng Ngãi, Trà Vinh, Đắk Nông, Khánh Hòa về tình hình triển khai các nhiệm vụ CCHC, tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC. Qua công tác kiểm tra, Tổng cục Thuế đã đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC và kiểm soát TTHC của các đơn vị...

Nhằm đảm bảo mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện và hiệu quả, tạo thuận lợi cho NNT, ngành Thuế đã công khai các TTHC trong lĩnh vực thuế dưới nhiều hình thức như: niêm yết tại trụ sở và đăng tải tại các trang thông tin điện tử của Tổng cục, Cục Thuế các tỉnh, thành phố, các Chi cục Thuế. Đồng thời, các TTHC được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia, công khai tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên website để NNT tra cứu.

Tổng cục Thuế đã trình Bộ ban hành 04 quyết định công bố mới 42 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 130 TTHC; công bố bãi bỏ 92 TTHC. Theo đó, bộ TTHC thuế hiện hành giảm xuống còn 234 TTHC. Công khai và cập nhật đầy đủ, kịp thời lên Cổng Thông tin điện tử ngành Thuế và Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng quy định.  

Góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử

Tính đến hết năm 2022, trong số 234 dịch vụ công trực tuyến, Tổng cục Thuế đã cung cấp 103 dịch vụ công mức độ 3,4 trên trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế; hoàn thành việc tích hợp 97 thủ tục thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/.

Đồng thời, ngành Thuế thiết lập Hệ thống eTax gồm 479 kênh thông tin hỗ trợ NNT thống nhất từ Tổng cục Thuế đến 63 Cục Thuế và 413 Chi cục Thuế, hoạt động thường xuyên, liên tục và thông suốt 24/7. Hoàn thành việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại cơ quan Tổng cục Thuế, Cục Công nghệ thông tin, Trường Nghiệp vụ thuế, Tạp chí Thuế và 63 Cục Thuế.

Tổng cục Thuế cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống thuế, giúp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí hành chính cho người dân và DN. Đến nay, ngành Thuế đã hoàn thành triển khai Hệ thống khai thuế điện tử tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc.

Đồng thời, cơ bản các TTHC thuế đã thực hiện qua phương thức điện tử với 99,94 % trên tổng số DN đang hoạt động trên cả nước sử dụng kê khai thuế qua mạng; 98,93% DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận trong năm 2022 là 17 triệu hồ sơ.

Ngành Thuế đã mở rộng triển khai cung cấp dịch vụ hoàn thuế điện tử cho NNT tại 63 tỉnh, đến nay đã có 99% trên tổng số DN đang hoạt động tham gia hoàn thuế điện tử; Đã triển khai dịch vụ khai, nộp thuế điện tử dành cho cá nhân (thuế đối với thu nhập cho thuê tài sản), đã có 1.457.982  tài khoản đăng ký; trong năm 2022 nhận được 201.821 tờ khai đã gửi.

Bên cạnh đó, dịch vụ hỗ trợ khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy đã triển khai tại Cục Thuế TP. Hà Nội và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Tiếp tục phối hợp các ngân hàng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân; Mở rộng dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại 63 tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, ngành Thuế đã hoàn thành trước thời hạn trong việc phủ sóng HĐĐT trên phạm vi toàn quốc với tổng số lượng HĐĐT cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý tính đến tháng 12/2022 là hơn 2.015 triệu hóa đơn; trong đó 545,06 triệu hóa đơn có mã và trên 1.470 triệu hóa đơn không mã.

Đồng thời, ngành Thuế đã chính thức đưa ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile) vào hoạt động. Số lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile 234.004 lượt. Số giao dịch qua hệ thống ngân hàng thương mại: 113.697 giao dịch với tổng số tiền trên 489 tỷ đồng (đã nộp thành công 255 tỷ đồng); Chính thức công bố Cổng TTĐT dành cho 39 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai và nộp thuế qua Cổng, trong đó có các doanh nghiệp lớn như Google, Meta (Facebook), Microsoft, TikTok,Netfix, Apple đều cũng đã đăng ký, khai, nộp thuế qua Cổng.

Với các kết quả trên, năm 2022, Tổng cục Thuế được đánh giá là đơn vị có những bước bứt phá trong CCHC, kiểm soát TTHC, được Chính phủ, Bộ Tài chính, người dân, cộng đồng DN ghi nhận, đánh giá cao. Các kết quả đạt được đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành Thuế.