Bộ Tài chính hiện đại hóa đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực quản lý

Trần Huyền

Bộ Tài chính luôn chủ động, tiên phong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số. Một trong những nội dung trọng tâm được Bộ Tài chính quyết liệt thực hiện trong công tác này là hiện đại hóa một cách đồng bộ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quản lý, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: thuế, hải quan, kho bạc.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Triển khai khai, nộp, hoàn thuế, hóa đơn điện tử

Trong lĩnh vực Thuế, ngành Tài chính luôn chú trọng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế. Trong đó, tập trung triển khai các giải pháp chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý cũng như nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Ngành Tài chính đã mở rộng phạm vi triển khai hệ thống thuế điện tử với các dịch vụ: khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Đến nay, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Đã có 849.050 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,7% số doanh nghiệp đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2022 đến nay là 3.135.455 hồ sơ.

Về nộp thuế điện tử, cơ quan thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại và 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Đến nay, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 843.663 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99%.

Theo Bộ Tài chính, từ ngày 01/01/2022 đến nay, số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 841.643 doanh nghiệp, đạt 98,8% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Từ ngày 01/01/2021 đến hết tháng 3/2022, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 1.012.520 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền trên 122.684 tỷ đồng và 5.870.482 USD.

Về hoàn thuế điện tử, từ ngày 01/01/2022 đến nay, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 2.411 trên tổng số 2.432 doanh nghiệp hoàn thuế, đạt 99,1%; số hồ sơ tiếp nhận điện tử là 2.886 hồ sơ trên tổng số 2.915 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 1.567 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 10.353 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, triển khai Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, Bộ Tài chính đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố (giai đoạn 1); đến nay, đã có trên 489.000 doanh nghiệp đăng ký và sử dụng theo quy định. Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố, dự kiến triển khai trên toàn quốc từ tháng 4/2022.

Dịch vụ nộp thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax - Mobile) cũng được cơ quan thuế tập trung triển khai. Tính từ ngày 01/01/2022 đến nay, tổng số lượng người nộp thuế sử dụng ứng dụng eTax - Mobile là 9.418 người nộp thuế, số lượng người nộp thuế đăng ký tài khoản qua app là 13.183 người nộp thuế, số giao dịch nộp thuế qua app là 1.793 giao dịch với tổng số tiền trên 4,5 tỷ đồng.

Quản lý hải quan điện tử, thông quan tự động

Công tác cải cách, hiện đại hóa lĩnh vực hải quan cũng được Bộ Tài chính sát sao chỉ đạo thực hiện. Cơ quan hải quan đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa thủ tục hải quan, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, nâng cao chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới và năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực hải quan.

Cơ quan hải quan cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành để hoàn thành triển khai các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2022. Tính đến nay, có 244 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế này với gần 4,9 triệu hồ sơ của trên 51,8 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Về Cơ chế một cửa ASEAN, trong quý I/2022, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN. Cơ quan hải quan đang triển khai kết nối thử nghiệm trao đổi tờ khai Hải quan ASEAN theo kế hoạch, hoàn thành trao đổi thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh kinh tế Á – Âu qua kênh truyền Internet mở cũng như hoàn thành thiết lập kênh kết nối an toàn và đang trao đổi thử nghiệm qua kênh kết nối an toàn.

Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin tập trung của ngành Hải quan tiếp tục được triển khai hiệu quả, ổn định 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt. Từ đó, phục vụ đắc lực cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngành Tài chính cũng đã xây dựng và triển khai thành công Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) tại 33/35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cảng, kho, bãi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tăng cường hiệu quả giám sát của cơ quan hải quan.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa trên cơ sở ý kiến của các thành viên Chính phủ.

Xây dựng kho bạc điện tử hướng đến hình thành kho bạc số

Triển khai các dự án công nghệ thông tin đạt hiệu quả rất tích cực, Bộ Tài chính đã thực hiện Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) trong toàn hệ thống Kho bạc. Hệ thống này đã giúp gắn kết các khâu của quy trình quản lý ngân sách nhà nước; cải cách công tác kế toán ngân sách nhà nước, chuyển từ kế toán tiền mặt sang kế toán tiền mặt điều chỉnh; đồng thời, hỗ trợ các bộ, ngành trong việc phân bổ ngân sách nhà nước.

Trong công tác thu, chi ngân sách nhà nước, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với các hệ thống ngân hàng để đảm bảo công tác thu, chi, thanh toán được thông suốt, tạo thuận lợi cho người nộp ngân sách nhà nước và thanh toán chi trả kịp thời cho các đối tượng hưởng ngân sách nhà nước. Đồng thời, duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống Kho bạc Nhà nước và thanh toán với các hệ thống ngân hàng đảm bảo thông suốt, kịp thời và an toàn.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và phát triển hệ thống Thuế, Hải quan, kho bạc - những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả dựa trên nền tảng hệ thống pháp luật đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và công nghệ 4.0. Từ đó, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích quốc gia.