Phát triển nhà ở phục vụ tái định cư để xây lại chung cư cũ

Phát triển nhà ở phục vụ tái định cư để xây lại chung cư cũ

Đây là kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố (Trưởng ban Chỉ đạo) về tình hình triển khai Đề án và các kế hoạch triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP. Hà Nội.
Bộ Xây dựng thành lập Tổ công tác hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Bộ Xây dựng thành lập Tổ công tác hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 11/NQ- CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Trong năm 2022, TP. Hồ Chí Minh sẽ xây mới 6 chung cư cũ

Trong năm 2022, TP. Hồ Chí Minh sẽ xây mới 6 chung cư cũ

Vừa qua, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh kiến nghị UBND Thành phố và các Sở Tài chính, Kế hoạch Đầu tư thống nhất bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện việc cải tạo, sửa chữa chung cư cũ trong năm 2022.
Cung chưa đủ cầu!

Cung chưa đủ cầu!

Theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng trong các dự án tại các khu vực có khả năng bố trí nhà ở xã hội theo quy hoạch là 90% nhà ở chung cư; 10% là nhà ở riêng lẻ. Tỷ lệ diện tích sàn nhà ở để cho thuê trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải đạt tối thiểu 30% tổng diện tích sàn tại dự án.