Chứng khoán toàn cầu khó tránh biến động

Chứng khoán toàn cầu khó tránh biến động

Trong ngắn hạn, môi trường tiền tệ mới với những yếu tố bên ngoài tác động mạnh mẽ sẽ đặt ra thách thức đối với thị trường chứng khoán toàn cầu, trong đó Việt Nam cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng.