Nhìn lại thăng trầm của thị trường bất động sản 2022

Nhìn lại thăng trầm của thị trường bất động sản 2022

Nhìn lại thị trường bất động sản 2022, nhiều ý kiến cho rằng, đây là một năm “lên bổng xuống trầm” khi đầu năm thị trường “hưng phấn” nhưng từ giữa và cuối năm thị trường lại chuyển sang trạng thái “trầm lắng” kéo dài.
RCEP giúp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực

RCEP giúp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực

Tác động thương mại của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) với Việt Nam không lớn nhưng việc áp dụng quy tắc xuất xứ thống nhất trong RCEP sẽ giúp doanh nghiệp nước ta có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.