Quảng cáo
Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030

Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kèm theo Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022. Để thực hiện thành công chiến lược, Bộ trưởng Bộ Tài chính mới đây đã ký Quyết định số 2222/QĐ/BTC về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.
Cụ thể hóa chính sách về kinh tế tuần hoàn

Cụ thể hóa chính sách về kinh tế tuần hoàn

Phần lớn quy định về kinh tế tuần hoàn đang nằm ở dạng chính sách, chưa được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nên rất ít được triển khai trong thực tế.
Chính phủ chỉ đạo xử lý vướng mắc trong thực hiện cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Chính phủ chỉ đạo xử lý vướng mắc trong thực hiện cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Công điện số 686/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng còn lại của công tác giải phóng mặt bằng và xử lý một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017–2020.