Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong triển khai Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm

Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong triển khai Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm

Nhằm nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm VIệt Nam đến năm 2030, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 808/QĐ-BTC ngày 17/4/2023 về phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược này.
Cục Thuế TP. Hà Nội phố biến, quán triệt Kế hoạch cải cách hệ thống thuế

Cục Thuế TP. Hà Nội phố biến, quán triệt Kế hoạch cải cách hệ thống thuế

Ngày 17/02/2023, Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để phố biến, quán triệt việc triển khai chiến lược, chương trình hành động và kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đến toàn thể lãnh đạo, công chức của Cục Thuế và các Chi cục Thuế. Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn chủ trì Hội nghị.
Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP của Chính phủ

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 8/02/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 139/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo Quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chính phủ triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

Chính phủ triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

Sáng 5/2, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng.
Chương trình hành động nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Chương trình hành động nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ngày 02/2/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Tăng liên kết vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, tìm đột phá từ kinh tế biển

Tăng liên kết vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, tìm đột phá từ kinh tế biển

Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng vào ngày 5/2 tới đây.
Tập trung phát triển các ngành kinh tế biển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Tập trung phát triển các ngành kinh tế biển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Ngày 29/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trong đó, Chính phủ xác định tập trung phát triển các ngành kinh tế biển.
Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030

Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kèm theo Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022. Để thực hiện thành công chiến lược, Bộ trưởng Bộ Tài chính mới đây đã ký Quyết định số 2222/QĐ/BTC về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.
Cụ thể hóa chính sách về kinh tế tuần hoàn

Cụ thể hóa chính sách về kinh tế tuần hoàn

Phần lớn quy định về kinh tế tuần hoàn đang nằm ở dạng chính sách, chưa được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nên rất ít được triển khai trong thực tế.