Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình Quốc hội

Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình Quốc hội

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, Bộ Tài chính đã biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Chính phủ trình Quốc hội”.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng

Hiện nay, đấu thầu qua mạng không chỉ tạo môi trường cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả, giảm thiểu thủ tục hành chính, giảm chi phí cho cả bên mời thầu và nhà thầu, mà còn góp phần vào công cuộc chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử. Xác định rõ vai trò quan trọng này, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai thực hiện đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thấu quốc gia đối với các gói thầu mua gạo dự trữ quốc gia. Đây là bước đột phá quan trọng của ngành Dự trữ Nhà nước trong công tác đấu thầu.
Đảm bảo công khai, minh bạch trong vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện

Đảm bảo công khai, minh bạch trong vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện

Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ đã có nhiều quy định cụ thể, chặt chẽ nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện. Ông Vũ Đức Hội - Phó vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) đã có cuộc trao đổi với báo chí xoay quanh nội dung của Nghị định.
Chậm trễ - kéo dài, do đâu?

Chậm trễ - kéo dài, do đâu?

Trong tờ trình Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ gửi tới Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai, Chính phủ thẳng thắn nhận định, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp còn chậm. Vậy, do đâu tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chậm trễ, kéo dài?
Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong báo cáo tài chính của các đơn vị khu vực công

Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong báo cáo tài chính của các đơn vị khu vực công

Các nguồn lực chính phủ bao gồm chi tiêu thường xuyên và chi tiêu ngân sách tài khóa của chính quyền trung ương và địa phương nhằm cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các nguồn ngân sách chuyển giao cho cộng đồng. Để có thể quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của quốc gia đòi hỏi phải nâng cao tính công khai minh bạch. Bài viết đề cập đến báo cáo tài chính của đơn vị trong khu vực công và tính công khai, minh bạch trong quản lý các nguồn lực của chính phủ.
Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân: Nhìn từ nỗ lực của ngành Thuế

Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân: Nhìn từ nỗ lực của ngành Thuế

Từ khi đại dịch bùng phát tại Việt Nam, bám sát những diễn biến thực tế, Tổng cục Thuế đã tham mưu, đề xuất Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Nhiều chính sách về thuế, phí thiết thực nhất đã kịp thời được ban hành, triển khai, thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của Chính phủ, Bộ Tài chính và ngành Thuế với người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh… trước những ảnh hưởng từ dịch COVID-19.