Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng


Hiện nay, đấu thầu qua mạng không chỉ tạo môi trường cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả, giảm thiểu thủ tục hành chính, giảm chi phí cho cả bên mời thầu và nhà thầu, mà còn góp phần vào công cuộc chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử. Xác định rõ vai trò quan trọng này, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai thực hiện đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thấu quốc gia đối với các gói thầu mua gạo dự trữ quốc gia. Đây là bước đột phá quan trọng của ngành Dự trữ Nhà nước trong công tác đấu thầu.

Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ đã hoàn thành chỉ tiêu nhập kho DTQG 11.500 tấn gạo năm 2022.
Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ đã hoàn thành chỉ tiêu nhập kho DTQG 11.500 tấn gạo năm 2022.

Điện tử hóa quy trình đấu thầu

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) năm 2022, Tổng cục DTNN được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu mua 220.000 tấn gạo và 40.000 tấn thóc, tăng 30.000 tấn so với năm 2021 để tăng cường nguồn lực DTQG, đáp ứng nhu cầu xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ trong các trường hợp đột xuất, cấp bách được Nhà nước giao.

Để hiện thực hóa chỉ tiêu được giao, Tổng cục DTNN đã triển khai đồng bộ các quy trình đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đấu thầu mua gạo DTQG. Đồng thời, lãnh đạo Tổng cục DTNN đã chỉ đạo 22 Cục DTNN khu vực thống nhất việc lựa chọn nhà thầu mua gạo DTQG trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Để chuẩn bị cho công tác đấu thầu mua gạo qua mạng theo kế hoạch năm 2022, từ cuối năm 2021, Tổng cục DTNN đã quán triệt đến các cán bộ, công chức trong toàn Ngành có liên quan đến hoạt động đấu thầu nghiên cứu, nắm chắc quy định của pháp luật về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Song song với đó, Tổng cục DTNN đã phối hợp với Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tập huấn cho các chủ thể tham gia đấu thầu, tác nghiệp thử nghiệm, lường trước các tình huống… để tổ chức thực hiện được thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ngày 15/3/2022, các Cục DTNN khu vực thực hiện đóng thầu, mở thầu 195 gói thầu mua 220.000 tấn gạo theo kế hoạch năm 2022. Kết quả đóng thầu đã có tổng số 66 nhà thầu tham gia dự thầu tại 195 gói thầu, trong đó gói thầu có số nhà thầu tham dự thấp nhất là 2 nhà thầu/gói, cao nhất là 12 nhà thầu/gói. Các gói thầu đều thu hút đông đảo nhà thầu tham gia cạnh tranh. Đến nay đã ký hợp đồng được 93% kế hoạch.

Thực tế triển khai công tác đấu thầu mua gạo DTQG qua mạng thời gian qua cho thấy, việc áp dụng thực hiện h.nh thức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với mua gạo DTQG mang lại hiệu quả cho các bên tham gia đấu thầu, khắc phục được một số tồn tại, hạn chế của hình thức đấu thầu rộng rãi trực tiếp (không qua mạng).

Cụ thể, thông tin trong đấu thầu được đăng tải công khai; bên mời thầu phải phát hành miễn phí và công khai tất cả các hồ sơ mời thầu trên hệ thống, từ đó tất cả các nhà thầu có nhu cầu tham dự đều có cơ hội tiếp cận thông tin mời thầu nhanh chóng, chính xác như nhau, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho tất cả nhà thầu.

Bên cạnh lợi ích trên, đấu thầu qua mạng c.n giúp đảm bảo tính công khai, minh bạch trong đấu thầu. Tất cả các thông tin về việc đăng hồ sơ dự thầu, danh sách xếp hạng nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và lý do nhà thầu không được lựa chọn đều được đăng tải công khai trên Hệ thống để các nhà thầu được biết và có quyền kiến nghị khi nhận thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, đấu thầu qua mạng cũng giảm thiểu thời gian, chi phí thủ tục mang tính hành chính cho bên mời thầu và nhà thầu, với điều kiện bảo đảm hạ tầng máy tính kết nối internet, việc đăng tải, phát hành hồ sơ mời E-HSMT và nộp E-HSDT hoàn toàn được các bên thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia một cách thuận lợi và nhanh chóng...

Tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác đầu thầu qua mạng

Nhằm đảm bảo công bằng, tăng tính cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro phát sinh và tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng, ông Phạm Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ (Tổng cục DTNN) cho biết, thời gian tới, các chủ đầu tư, bên mời thầu và các nhà thầu cần xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đấu thầu chuyên nghiệp, có kỹ năng cơ bản về đấu thầu qua mạng và công nghệ thông tin. Đồng thời, thường xuyên cập nhật các quy định của Nhà nước và tham khảo kinh nghiệm đấu thầu qua mạng trên nhiều kênh thông tin.

Đối với bên mời thầu, quy trình đấu thấu phải căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước, phân cấp thẩm quyền trong đấu thầu và điều kiện thực tế của đơn vị. Đối với các nhà thầu, quy trình đấu thầu cần được xây dựng phù hợp với yêu cầu của từng gói thầu cụ thể.

Bên cạnh đó, khi thực hiện đấu thầu cần phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ, các bước trong toàn bộ quy trình đấu thầu, trong đó đặc biệt lưu ý đến trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu và kiểm tra, kiểm soát thông tin sau đăng tải.

Ngoài các nội dung trên, đại diện Vụ Quản lý hàng dự trữ cũng lưu ý đến thời gian, thời hạn đăng tải các thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. “Kinh nghiệm triển khai cho thấy, nên lập đăng tải thông tin trước khi hết hạn đăng tải tối thiểu 01 ngày làm việc để kịp thời phát hiện các sai sót trong đăng tải thông tin và xử lý kịp thời các rủi ro phát sinh (nếu có)”, ông Phạm Việt Hà nhấn mạnh.

* Theo Minh Anh - Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 5/2022.