Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ tài chính tại Việt Nam

Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ tài chính tại Việt Nam

Công nghệ tài chính là một trong những ngành phát triển nhanh tại Việt Nam, cung cấp nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên, các công ty này cũng đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự cạnh tranh gay gắt, yêu cầu quy định chặt chẽ và hạn chế nguồn đầu tư. Bài viết này phân tích các cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính tại Việt Nam, đồng thời đề xuất các chính sách hỗ trợ để thúc đẩy phát triển.
Triển vọng thị trường công nghệ tài chính ở Việt Nam

Triển vọng thị trường công nghệ tài chính ở Việt Nam

Bài viết đưa ra một bức tranh khái quát về thực trạng phát triển thị trường Fintech (Công nghệ tài chính) ở Việt Nam giai đoạn 2017-2022 ở các chỉ số như: số lượng khách hàng tham gia thị trường, số lượng các nhà cung cấp, số lượng và giá trị các giao dịch trên thị trường. Từ đó, bài viết đưa ra những đánh giá về những thành tựu và hạn chế của thị trường Fintech Việt Nam trong những năm vừa qua, đồng thời chỉ ra những triển vọng phát triển thị trường Fintech ở Việt Nam trong thời gian tới.
Tổng quan về công nghệ tài chính và cơ hội phát triển ở Việt Nam

Tổng quan về công nghệ tài chính và cơ hội phát triển ở Việt Nam

Bài nghiên cứu này trình bày tổng quan công nghệ tài chính (Fintech), một tên gọi khác là “tài chính số”. Mục tiêu của nghiên cứu là tóm lược các hướng phát triển chính của Fintech như là giao dịch đầu tư, bảo hiểm, hệ thống thanh toán, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), và đặc biệt là huy động vốn cộng đồng. Nghiên cứu cũng đưa ra những khuyến nghị liên quan đến chính sách trong lĩnh vực thể chế, điều tiết nhằm phát triển công nghệ tài chính, cũng như những khuyến nghị trong đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển Fintech tại Việt Nam.
Vai trò của công nghệ tài chính trong bối cảnh chuyển đổi số và đại dịch COVID-19

Vai trò của công nghệ tài chính trong bối cảnh chuyển đổi số và đại dịch COVID-19

Thuật ngữ công nghệ tài chính (Fintech) đã khá phổ biến với người dân trên thế giới, nhất là từ sau đại dịch COVID-19. Trên cơ sở điểm lại sự phát triển của Fintech, bài viết làm rõ vai trò của Fintech trong bối cảnh thúc đẩy chuyển đổi số đang gia tăng mạnh mẽ cả ở khu vực công và khu vực tư. Tuy nhiên, thế giới còn có nhiều lo ngại về Fintech như vấn đề về an toàn cho thị trường tài chính, về bảo vệ người tiêu dùng và một số lo ngại khác.
Phát triển lĩnh vực công nghệ tài chính tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Phát triển lĩnh vực công nghệ tài chính tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Hiện nay, công nghệ tài chính (Fintech) là một thuật ngữ không còn xa lạ và được nhắc tới tương đối nhiều trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về lĩnh vực này. Bài viết này đánh giá tổng quan về một số nội dung liên quan đến công nghệ tài chính như Fintech là gì, các loại Fintech, hệ sinh thái Fintech và các khó khăn thách thức khi phát triển Fintech tại thị trường Việt Nam.
Sự phát triển của công nghệ tài chính trong thời gian tới

Sự phát triển của công nghệ tài chính trong thời gian tới

Đại dịch COVID-19 đã tạo ra những thay đổi lớn trong nền kinh tế và xã hội, trong đó, có lính vực công nghệ tài chính. Tuy nhiên, một trong những mối quan tâm lớn của xã hội là trong thời gian tới công nghệ tài chính sẽ phát triển như thế nào?
Thị trường công nghệ tài chính trong giai đoạn đại dịch COVID-19

Thị trường công nghệ tài chính trong giai đoạn đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 tạo ra những bất ổn tới nền kinh tế toàn cầu nói chung và hệ thống tài chính nói riêng. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, các cơ sở làm việc và sinh hoạt đều bị đóng cửa, người dân buộc phải ở trong nhà và họ phải có cách thức để thích ứng với những sự thay đổi này.
Công nghệ tài chính đối với phát triển kinh tế và hệ thống tài chính

Công nghệ tài chính đối với phát triển kinh tế và hệ thống tài chính

Những năm gần đây, công nghệ tài chính đã phát triển mạnh mẽ ở nhiều khu vực trên thế giới bao gồm các nền kinh tế phát triển, nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Công nghệ tài chính đã len lỏi vào trong tất cả lĩnh vực tài chính bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư, chứng khoán và bất động sản.
Sắp có cơ chế thử nghiệm cho P2P Lending

Sắp có cơ chế thử nghiệm cho P2P Lending

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo lấy ý kiến Nghị định quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.