Đảng ủy Bộ Tài chính tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đảng ủy Bộ Tài chính tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022

Từ ngày 27 - 28/10/2022, tại Sầm Sơn - Thanh Hóa, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022 cho các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ, cán bộ làm công tác Đảng ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính. Đây là hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng lần thứ hai do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức trong năm 2022.
Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 13/7/2022, Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Văn Bình - Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra giữ chức Bí thư Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra (Tổng cục DTNN) nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vững tin bước vào mùa Xuân mới

Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vững tin bước vào mùa Xuân mới

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, năm 2021, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, lãnh đạo tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đảng. Những kết quả đạt được trong năm 2021 là nền tảng để Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vững tin bước vào mùa Xuân mới 2022.