Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022

Xuân Trường - Nguyễn Hiền

Từ ngày 18 - 19/8/2022, tại TP. Đà Nẵng, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022 cho các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ, cán bộ làm công tác Đảng ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Khắc Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và 60 đồng chí là cán bộ chuyên trách các Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Tài chính, cán bộ làm công tác Đảng ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Quang cảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022.
Quang cảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Khổng Văn Ngư - Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, văn phòng cấp ủy cơ sở là bộ phận quan trọng trong tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cơ sở, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy, trực tiếp giúp cấp ủy cơ sở tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo hàng ngày.

Gần đây Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đã đề ra 4 nhóm giải pháp, trong đó có nêu nhóm giải pháp về “nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng”, “nâng cao chất lượng đảng viên”.

Tổ chức cơ sở đảng nói chung và đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan nói riêng có vai trò rất to lớn trong việc đưa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Chi bộ, đảng ủy có hoạt động hiệu quả, phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu là do đội ngũ đảng viên, đội ngũ văn phòng cấp ủy (các ban tham mưu) trong việc tham mưu giúp việc cấp ủy các cấp triển khai các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng.

Đồng chí Khổng Văn Ngư - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Khổng Văn Ngư - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu khai mạc hội nghị.

Với tinh thần đó, hội nghị được tổ chức nhằm mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tham mưu và đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng; đồng thời, nâng cao hiệu quả các mặt công tác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác đảng tại các tổ chức đảng.

Nêu bật ý nghĩa quan trọng của hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng lần này, đồng chí Khổng Văn Ngư đề nghị, các đại biểu tham dự phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tập trung lắng nghe, chấp hành nghiêm nội quy học tập, đóng góp ý kiến trao đổi với báo cáo viên tại hội nghị và với các đồng nghiệp để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác Đảng, qua đó tạo sự chuyển biến mới, thống nhất các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ đã đề ra tại cấp ủy đảng ở cơ sở, chi bộ.

“Sau đợt tập huấn này, mỗi cán bộ tham mưu chuyên trách hay kiêm nhiệm công tác đảng sẽ tham mưu cho cấp ủy đảng, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, là cầu nối với quần chúng tại cơ sở, triển khai tốt các nội dung công tác xây dựng Đảng và các nội dung cơ bản liên quan đến nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng tại đơn vị” - đồng chí Khổng Văn Ngư mong muốn.

Tiếp đó, hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương giới thiệu chuyên đề “Những vấn đề mới cơ bản trong Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng” với những quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương giới thiệu chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.
Đồng chí Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương giới thiệu chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Theo nội dung chương trình tập huấn công tác xây dựng Đảng từ 18 - 19/8/2022, hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Khắc Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu Chuyên đề “Nhiệm vụ của Chi ủy và Bí thư Chi bộ Bồi dưỡng nghiệp vụ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2022”; đồng chí Nguyễn Minh Chung – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày Chuyên đề “Đổi mới công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các nội dung trên đã được các đại biểu trao đổi, thảo luận sôi nổi, đặc biệt về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở Đảng bộ, chi bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời các báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng kịp thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng tại cơ sở. Từ đó, giúp các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính vận dụng vào điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.