Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Văn Trường

Ngày 13/7/2022, Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Văn Bình - Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra giữ chức Bí thư Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra (Tổng cục DTNN) nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Vũ Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN và toàn thể 8 đảng viên của Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra.

Đại hội Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra nhiệm kỳ 2022-2025 (ngày 13/7/2022).
Đại hội Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra nhiệm kỳ 2022-2025 (ngày 13/7/2022).

Lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra cho biết, hiện Chi bộ có 8 đảng viên (100% công chức là đảng viên).

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đơn vị đã thực hiện được 18 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó 4 cuộc thanh tra chuyên ngành; 5 cuộc kiểm tra chuyên ngành; 5 cuộc kiểm tra nội bộ; 4 cuộc kiểm tra chuyên đề.

Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã đưa ra 114 kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước và đối tượng thanh tra, trong đó có 2 kiến nghị xử lý về mặt tài chính; 112 kiến nghị khác về sửa đổi cơ chế, chính sách và các kiến nghị nhằm hoàn thiện, nâng cao công tác quản lý trong hoạt động dự trữ quốc gia.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh phát biểu tại Đại hội.
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh phát biểu tại Đại hội.

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, Vụ Thanh tra – Kiểm tra đã tham mưu với lãnh đạo Tổng cục DTNN ban hành 04 quyết định cử người giám sát Đoàn thanh tra. Qua công tác giám sát đã giúp các Đoàn thanh tra chấp hành tốt hơn quy chế hoạt động; nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, phòng ngừa tiêu cực khi thi hành công vụ.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Vụ Thanh tra - Kiểm tra đã thực hiện kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng của 5 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực. Sau kiểm tra đã kiến nghị được kiểm tra 16 kiến nghị.

Song hành với thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, công tác tiếp công dân cũng được Vụ thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, Vụ đã tiếp nhận và xử lý 98 đơn/49 vụ việc. Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật và quy trình giải quyết đơn, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức...

Giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh

Cùng với chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra luôn chú trọng tới công tác xây dựng đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra bỏ phiếu bầu tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra bỏ phiếu bầu tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Theo đó, Chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn bộ cán bộ, đảng viên thông qua việc tuyên truyền giáo dục nhân các ngày lễ lớn, các buổi học tập Nghị quyết và các buổi sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, từ đó thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Bên cạnh đó, Chi bộ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nhiệm vụ tại đơn vị theo các chuyên đề hàng năm.

Chi bộ đã chỉ đạo các đảng viên xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hàng năm; nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên, từ đó đưa ra giải pháp để chỉ đạo điều hành có hiệu quả. Kết quả trong nhiệm kỳ qua, không có đảng viên nào có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Vũ Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra trong nhiệm kỳ qua. “Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra là một Chi bộ mạnh về chất lượng 100% cán bộ, công chức là đảng viên, đây cũng là yếu tố thuận lợi trong triển khai nhiệm vụ chính trị của của đơn vị, cũng như công tác xây dựng Đảng”, đồng chí Phạm Vũ Anh nhấn mạnh.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đồng chí Phạm Vũ Anh lưu ý, trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra chủ động linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra. 

Đồng chí Phạm Vũ Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Bình được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Đồng chí Phạm Vũ Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Bình được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng thời, Chi bộ cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ giai đoạn mới

Tại Đại hội, Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 với mục tiêu: Hàng năm, Chi bộ luôn đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”; 100% cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt Chi bộ đầy đủ, tham gia đầy đủ các buổi học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng; 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 1 đến 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); Bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng...

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Tập trung lãnh đạo đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện đầy đủ kế hoạch nhiệm vụ chính trị hằng năm trong nhiệm kỳ, trọng tâm là các kế hoạch về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; kế hoạch kiểm tra, giám sát nội bộ và kế hoạch về phòng chống tham nhũng trong toàn ngành DTNN.

- Chỉ đạo tổ chức triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra đảm bảo chất lượng và quy định hiện hành; Chỉ đạo công tác theo dõi, xử lý sau thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định; Tham mưu triển khai thực hiện đầy đủ quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng trong toàn hệ thống Tổng cục DTNN...

Các đai biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.
Các đai biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, cử cán bộ đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, định hướng cho đảng viên sống và làm việc theo Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Nâng cao tinh thần tự phê và phê bình, mỗi đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác được giao thực sự tự giác, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Nghị quyết của cấp trên.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Văn Bình giữ chức Bí thư Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra nhiệm kỳ 2022 - 2025. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, 100% đảng viên trong toàn Chi bộ đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Thanh tra - Kiểm tra nhiệm kỳ 2022 - 2025, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.