Cục Thuế Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá công tác thuế

Khánh Chi

Với phương châm “lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành việc cải cách hành chính của đơn vị”, thời gian qua, Cục Thuế Hà Tĩnh thường xuyên chú trọng đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá công tác thuế và đạt được nhiều kết quả tích cực. Phát huy kết quả này, Cục Thuế Hà Tĩnh tiếp tục chú trọng nhiều giải pháp trọng tâm.

Cục Thuế Hà Tĩnh được xếp trong Top 10 của Tỉnh (thứ 6/26 sở ngành).
Cục Thuế Hà Tĩnh được xếp trong Top 10 của Tỉnh (thứ 6/26 sở ngành).

Để triển khai tốt cải cách, hiện đại hoá công tác thuế, Cục Thuế Hà Tĩnh đã nghiên cứu, tham gia góp ý đầy đủ, kịp thời các Dự thảo Luật, nghị định, thông tư hướng dẫn và hệ thống chính sách thuế, phí, lệ phí theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Cục Thuế Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, của UBND Tỉnh về cắt giảm các thủ tục hành chính về thuế; chỉ đạo các đơn vị trong Ngành tiếp tục thực hiện giảm thiểu thời gian tối đa theo quy định về giải quyết các thủ tục hành chính về thuế như: Cấp mã số thuế, khai thuế, miễn giảm, hoàn thuế và giảm thiểu thời gian thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp; thực hiện kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử...

Cùng với đó, chủ động xây dựng quy chế trao đổi thông tin và công tác phối kết hợp giữa ngành Thuế với các sở, ban, ngành liên quan để tăng cường quản lý thuế; Nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận “một cửa”, “một cửa điện tử”, “một cửa liên thông”. Thực hiện cung cấp các chương trình, sản phẩm dịch vụ hỗ trợ phù hợp với từng nhóm người nộp thuế, từng nhóm thủ tục hành chính thuế; tuyên truyền sử dụng dịch vụ công về thuế trên cổng dịch vụ công quốc gia...

Song song với đó, đơn vị duy trì vận hành và thường xuyên nâng cấp hệ thống các ứng dụng trong quản lý thuế như TMS, eTax. Đến nay, Cục Thuế Hà Tĩnh đã có 101 dịch vụ công đạt mức độ 3, 4, trong đó có 97 dịch vụ công đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Hầu hết các thủ tục hành chính thuế, từ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, miễn giảm, hoàn thuế được thực hiện trực tuyến...

Đặc biệt, đơn vị triển khai ứng dụng thuế điện tử dùng cho thiết bị di động (eTax mobile) nhằm góp phần giúp người nộp thuế thuận lợi hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế; Triển khai thực hiện hóa đơn điện tử đúng thời gian, chất lượng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu số lượng, trước thời gian do Tổng cục Thuế giao, qua đó góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng cường quản lý thuế...

Cục Thuế Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo và kiểm tra thực hiện cải cách hành chính; áp dụng, đánh giá, cải tiến ISO trong toàn Ngành; Bám sát lộ trình của Tổng cục Thuế, tổ công tác của Tỉnh để triển khai, thực hiện dịch vụ công thiết yếu (thuộc trách nhiệm ngành Thuế) theo Đề án 06 “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn người nộp thuế cài đặt, thực hiện các thủ tục hành chính thuế trên ứng dụng eTax mobile và Cổng dịch vụ công quốc gia...

Với những nỗ lực trong thực hiện cải cách, hiện đại hoá công tác thuế,  Cục Thuế Hà Tĩnh đã được UBND Tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa đánh giá cao. Điển hình là, về đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành cấp tỉnh (DDCI) năm 2020-2021, Cục Thuế Hà Tĩnh được xếp trong Top 10 của Tỉnh (thứ 6/26 sở ngành); Tiêu đánh giá về tính minh bạch và tiếp cận thông tin, đơn vị được xếp thứ 2; Tiêu chí hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị được xếp thứ 4...

Phát huy kết quả tích cực này, Cục Thuế Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt việc kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế tại bộ phận “một cửa” đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật; hỗ trợ giải đáp vướng mắc bằng nhiều hình thức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực hiện tốt nghĩa vụ của mình; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các DN sử dụng hóa đơn điện tử, tem vé điện tử và các thủ tục hành chính thuế bằng phương thức điện tử... 

Cục Thuế Hà Tĩnh cũng chủ trì và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến chính sách thuế mới cho NNT với mục tiêu đưa chính sách thuế vào cuộc sống, tăng tính tuân thủ pháp luật về thuế cho tổ chức, cá nhân có liên quan trong địa bàn toàn Tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính thuế, đặc biệt là về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, kiểm soát TTHC và hiện đại hóa, chuyển đổi số trong toàn Ngành...