Cục Thuế Long An phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở mức cao nhất

Cục Thuế Long An phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở mức cao nhất

Phát huy thành tích nhiều năm liên tục hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách nhà nước và truyền thống thi đua yêu nước sôi nổi của Ngành, Cục Thuế Long An yêu cầu toàn thể, cán bộ, công chức, người lao động nêu cao tinh thần thi đua, đoàn kết, chung sức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 ở mức cao nhất.
7 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế Long An thu ngân sách đạt 11.470 tỷ đồng

7 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế Long An thu ngân sách đạt 11.470 tỷ đồng

Trong 7 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách của Cục Thuế tỉnh Long An đạt 11.470 tỷ đồng, đạt 85,5% dự toán trung ương giao, đạt 84,4% dự toán địa phương giao và bằng 120,5% so với cùng kỳ. Với những kết quả tích cực này, Cục Thuế Long An đã đóng góp quan trọng vào việc cân đối ngân sách trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển ổn định.