Cục Thuế Long An tích cực chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế

PV. (t/h)

Cục Thuế Long An cho biết, việc chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế thông qua việc triển khai thực hiện điện tử hóa trong công tác quản lý thuế ngày càng mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cục Thuế Long An đẩy nhanh tiến độ điện tử hóa vào công tác quản lý thuế phục vụ doanh nghiệp. Ảnh: TTHT
Cục Thuế Long An đẩy nhanh tiến độ điện tử hóa vào công tác quản lý thuế phục vụ doanh nghiệp. Ảnh: TTHT

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Long An, tính đến hết tháng 4/2023, đơn vị thu được 1.701 tỷ đồng. Kết quả đạt được nâng số thu 4 tháng đầu năm của Cục thuế là 6.090 tỷ đồng, đạt 41% dự toán Trung ương giao, đạt 38,8% dự toán địa phương và bằng 81,6% so cùng kỳ năm 2022.

Cục Thuế Long An tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, hiện đại hóa; tăng cường quản lý hóa đơn, chứng từ, chú trọng đến tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ của các DN trên địa bàn tỉnh; triển khai tốt hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi từ máy tính tiền; tổ chức chương trình hóa đơn may mắn...đã góp phần trong công tác thu ngân sách đạt hiệu quả.

Hiện nay, toàn tỉnh đã có 11.662/11.768 DN đang hoạt động tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ 99,10%; số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 11.620/11.768 DN, đạt 98,74%. Riêng trong tháng 4, số lượng DN đã nộp thuế điện tử là 2.303/2.351 DN thực hiện nộp thuế trong tháng, đạt 97,96%, với tỷ lệ số chứng từ nộp thuế điện tử/tổng số chứng từ nộp thuế là 4.516/4.609, đạt 97,98%.

Để đáp ứng quá trình chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, thời gian tới, Cục Thuế Long An tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các khâu; chuẩn hóa dữ liệu và thực hiện đăng ký thuế, đáp ứng yêu cầu phân công cơ quan thuế quản lý tự động trên hệ thống quản lý thuế tập trung TMS. 

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng sẽ triển khai chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo mã định danh cá nhân của Đề án 06; Đẩy mạnh việc đôn đốc, hướng dẫn DN thực hiện HĐĐT; triển khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 2 theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Cục cũng sẽ triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; phấn đấu trong năm 2023 trên 99% DN thực hiện khai thuế qua mạng và duy trì thực hiện nộp thuế điện tử đạt trên 98% cả 3 chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.