7 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế Long An thu ngân sách đạt 11.470 tỷ đồng

PV.

Trong 7 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách của Cục Thuế tỉnh Long An đạt 11.470 tỷ đồng, đạt 85,5% dự toán trung ương giao, đạt 84,4% dự toán địa phương giao và bằng 120,5% so với cùng kỳ. Với những kết quả tích cực này, Cục Thuế Long An đã đóng góp quan trọng vào việc cân đối ngân sách trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển ổn định.

Ông Nguyễn Văn Thủy, Cục trưởng Cục Thuế Long An. Ảnh: PTT
Ông Nguyễn Văn Thủy, Cục trưởng Cục Thuế Long An. Ảnh: PTT

Theo Cục Thuế tỉnh Long An, tháng 7/2022, đơn vị đã thực hiện thu được 1.494 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách của Cục đạt 11.470 tỷ đồng, đạt 85,5% dự toán trung ương giao, đạt 84,4% dự toán địa phương giao và bằng 120,5% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng chú ý, số thu từ chứng khoán, bất động sản, ngân hàng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Văn Thủy - Cục trưởng Cục Thuế Long An cho rằng, có được kết quả trên là công tác chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo và sự nỗ lực của tập thể cán bộ công chức thuế; cùng với đó là sự nỗ lực phục hồi và vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp sau đại dịch COVID-19.

Thờ gian qua, Cục Thuế cũng yêu cầu đẩy mạnh kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; thương mại điện tử, khai thác khoáng sản để thu đúng thu đủ vào ngân sách; đôn đốc thu nợ thuế qua công tác thanh kiểm tra và thông báo nộp tiền thuê đất, thu tiền chậm nộp theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Cơ quan thuế các cấp được yêu cầu tập trung giải quyết kịp thời các hồ sơ liên quan đến các khoản thu từ đất; phối hợp với các sở, ngành để khai thác hiệu quả nguồn thu từ các dự án được phê duyệt.

Đặc biệt, theo Cục trưởng Nguyễn Văn Thủy, Cục Thuế Long An chú trọng chống thất thu từ hộ khoán, triệt tiêu chênh lệch về số lượng hộ giữa cơ quan cấp phép và cơ quan thuế quản lý. Thường xuyên rà soát tiêu chí về phân cấp quản lý doanh nghiệp, điều chuyển kịp thời các doanh nghiệp khi có sự thay đổi về các tiêu chí trong quá trình hoạt động (từ chi cục thuế về cục thuế quản lý và ngược lại) để đảm bảo cơ cấu nguồn thu và để phù hợp với năng lực quản lý thuế.

Ngoài ra, cơ quan thuế tỉnh Long An cũng tăng cường triển khai các giải pháp quản lý thuế nhằm mở rộng, chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận; đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp duy trì, ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước.

Mặt khác, Cục Thuế đã tăng cường hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử. Tính đến nay, toàn tỉnh Long An đã có 100% số hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai, 99,1% số doanh nghiệp đã chuyển đổi thành công để sử dụng hóa đơn điện tử.

“Với những kết quả đạt được qua 7 tháng đầu năm, Cục Thuế Long An đã đóng góp quan trọng trong việc cân đối ngân sách trên địa bàn, góp phần giúp tình hình kinh tế xã hội của địa phương phát triển ổn định” - Cục trưởng Nguyễn Văn Thủy nhấn mạnh.