Cục Thuế Phú Thọ triển khai thành công hóa đơn điện tử

Việt Dũng

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có 6.161 doanh nghiệp và 1.131 hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã thực hiện chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, đạt tỷ lệ 100%. 

Công chức Cục Thuế phú Thọ hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng HĐĐT.
Công chức Cục Thuế phú Thọ hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng HĐĐT.

Là một trong 6 tỉnh, thành phố được Tổng cục Thuế lựa chọn triển khai thí điểm HĐĐT, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có 6.161 doanh nghiệp và 1.131 hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã thực hiện chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, đạt tỷ lệ 100%. Như vậy, có thể nói, Cục Thuế Phú Thọ đã triển khai thành công HĐĐT theo đúng yêu cầu của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

Tuy vậy, chia sẻ với truyền thông, Cục trưởng Cục Thuế Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng cho biết, trong thời gian đầu triển khai, các đơn vị cung cấp giải pháp và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn phát sinh khá nhiều vướng mắc về chính sách, về phần mềm.

Để kịp thời giải quyết vướng mắc của người nộp thuế (NNT), Cục Thuế đã tổ chức hội nghị đối thoại 3 bên giữa cơ quan thuế - doanh nghiệp - đơn vị cung cấp giải pháp để giải quyết tất cả những tồn tại, vướng mắc liên quan đến quá trình áp dụng HĐĐT.

Trung tâm điều hành HĐĐT Cục Thuế hoạt động 24/7 và thực hiện tiếp nhận tất cả các vướng mắc phát sinh của NNT, các khó khăn vướng mắc của các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình triển khai HĐĐT được giải quyết ngay trong ngày, do đó tạo sự tin tưởng, yên tâm cho NNT khi áp dụng HĐĐT.

Đặc biệt, nhằm giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nắm bắt được các quy định mới về chế độ kế toán, về HĐĐT để áp dụng thực hiện được thuận lợi, Cục Thuế Phú Thọ đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho hơn 1.000 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai trên địa bàn...

Bên cạnh đó, Cục Thuế Phú Thọ chỉ đạo các chi cục thuế hướng dẫn hộ kinh doanh nghiên cứu các thông tư của Bộ Tài chính để áp dụng việc lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán; phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tuyên truyền hộ kinh doanh sử dụng phần mềm kế toán tích hợp với phần mềm HĐĐT…

Do công tác chuẩn bị trước khi triển khai được thực hiện tốt, nên khi triển khai HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC được thực hiện thuận lợi. Cục Thuế chủ động tổ chức tập huấn trực tuyến về chính sách và phần mềm HĐĐT cho NNT trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó chú trọng hướng dẫn chi tiết cho NNT là hộ, cá nhân kinh doanh.

Để hỗ trợ NNT giảm chí phí trong qua trình chuyển đổi HĐĐT, Cục Thuế đã phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp để có chương trình ưu đãi, miễn phí 1 năm sử dụng và 100 số hóa đơn hoặc giảm 50% phí dịch vụ và sản phẩm.

Cục trưởng Cục Thuế Phú Thọ khẳng định, chính công tác chuẩn bị kỹ lưỡng cùng với đồng thuận, phối hợp tích cực của NNT trên địa bàn là yếu tố quyết định trong triển khai thành công HĐĐT của Cục Thuế Phú Thọ.