Hai kịch bản cho kinh tế Việt Nam 2023

PV

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) nêu ra 6 yếu tố tác động và 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023.

Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, Việt Nam có thể tiếp tục cải cách và thúc đẩy các biện pháp tài khóa, tiền tệ giúp phục hồi tăng trưởng kinh tế.
Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, Việt Nam có thể tiếp tục cải cách và thúc đẩy các biện pháp tài khóa, tiền tệ giúp phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Tại Hội thảo và triển vọng năm 2023: Đổi mới nhằm cải thiện chất lượng tăng trưởng” vừa diễn ra tại Hà Nội, CIEM đã nhận định, so với các năm trước, triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2023 có thể chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố hơn.

Theo đó, CIEM đã chỉ ra 6 yếu tố tác động  tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 gồm:

Thứ nhất, khả năng kiểm soát sự lây lan của các biến thể virus corona và các dịch bệnh mới, qua đó tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế.

Thứ hai, mức độ thắt chặt tiền tệ ở các nền kinh tế chủ chốt nhằm xử lý áp lực lạm phát.

Thứ ba, các nền kinh tế chủ chốt sẽ gia tăng cạnh tranh địa chính trị, xung đột Nga-Ucraina có thể kéo dài, nhưng giữa các nhóm nền kinh tế “cùng chí hướng” có thể sẽ gia tăng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thứ tư, tiến độ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ năm, nếu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, Việt Nam có thể tiếp tục cải cách và thúc đẩy các biện pháp tài khóa, tiền tệ giúp phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Thứ sáu, tăng trưởng kinh tế sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, gắn với tận dụng cơ hội từ các FTA và xử lý các rủi ro gắn với đối đầu thương mại-công nghệ giữa các siêu cường, xu hướng giảm giá của các đồng tiền ở khu vực so với USD...

Trên cơ sở đó, các nhà nghiên cứu của CIEM đưa ra 2 kịch bản cập nhật dự báo kinh tế Việt Nam 2023.

Theo đó, ở Kịch bản 1, CIEM dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 có thể đạt mức 6,47%; xuất khẩu cả năm 2023 tăng 7,21%; Thặng dư thương mại dự báo tương ứng ở các mức 5,64 tỷ USD; Lạm phát bình quân năm 2023 dự báo ở mức 4,08%.

Đối với Kịch bản 2, CIEM dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 6,83%; xuất khẩu cả năm tăng 8,43%; Thặng dư thương mại dự báo tương ứng ở các mức 8,15 tỷ USD; Lạm phát bình quân năm 2023 dự báo ở mức 3,69%.

CIEM cũng phân tích thực trạng thương mại không giấy tờ xuyên biên giới ở Việt Nam. Trong bối cảnh phải đối mặt với vấn đề về tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm dần trong dài hạn, Việt Nam cũng đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, trong đó bao gồm phát triển kinh tế số.

Chính phủ Việt Nam đã triển khai những giải pháp mạnh mẽ để hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế số cũng như số hóa trong cung cấp dịch vụ công.

Những nỗ lực thúc đẩy thương mại không giấy tờ cũng nổi lên, đáng chú ý nhất là Hiệp định khung Tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại không giấy tờ xuyên biên giới ở châu Á và Thái Bình Dương (CPTA) của Liên hợp quốc, trong khi các quốc gia thành viên ASEAN cũng đã thúc đẩy phát triển Cơ chế một cửa ASEAN, và đang cân nhắc/nỗ lực hợp tác rộng hơn, chẳng hạn như trong CPTA.

Ngoài ra, CIEM cũng đề xuất những vấn đề cần cân nhắc nhằm tăng cường mức độ sẵn sàng về kỹ thuật và pháp lý cho thương mại không giấy tờ xuyên biên giới trong thời gian tới.