Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy phép hoạt động đối với các dự án điện gió, điện mặt trời

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy phép hoạt động đối với các dự án điện gió, điện mặt trời

Nhằm đạt được mục tiêu về phát triển bền vững, Chính phủ đã và đang thực hiện các giải pháp cần thiết để chuyển đổi năng lượng quốc gia, trong đó có các chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo. Đặc biệt, Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành.
Sức hút từ điện gió ngoài khơi

Sức hút từ điện gió ngoài khơi

Các nhà phát triển, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đều mong muốn đầu tư vào điện gió ngoài khơi tại thị trường Việt Nam.
Năm 2045, công suất các nhà máy nhiệt điện than chỉ còn 13,2%

Năm 2045, công suất các nhà máy nhiệt điện than chỉ còn 13,2%

Để từng bước thực hiện các cam kết của Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, sau 2030, Việt Nam sẽ không phát triển thêm các nhà máy nhiệt điện mới. Theo đó, năm 2045 công suất các nhà máy nhiệt điện than chỉ còn khoảng 13.2% trong tổng công suất các nhà máy điện.
Khai thác nguồn tài chính quốc tế cho quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo của Việt Nam

Khai thác nguồn tài chính quốc tế cho quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo của Việt Nam

Để đạt được mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2050, Việt Nam cần tiếp tục tăng công suất năng lượng tái tạo mạnh mẽ hơn, đặc biệt là năng lượng mặt trời và gió. Đến nay, đầu tư vào lĩnh vực phát điện tái tạo của Việt Nam hầu hết đến từ các nguồn trong nước và khu vực. Tuy nhiên, việc duy trì sự mở rộng nhanh chóng của năng lượng tái tạo phụ thuộc vào khả năng mở rộng đầu tư quốc tế của Việt Nam.
Phát triển điện gió ngoài khơi: Mở cơ chế, đón tiềm năng lớn

Phát triển điện gió ngoài khơi: Mở cơ chế, đón tiềm năng lớn

Nhận định Việt Nam có tiềm năng điện gió ngoài khơi lớn trong thời gian tới, rất nhiều địa phương đã đăng ký vào lĩnh vực này với công suất hiện lên tới 129.000 MW. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng, cơ hội luôn đi kèm thách thức, bởi điện gió ngoài khơi là vấn đề mới mẻ, cần phải xây dựng cơ chế, chính sách, hạ tầng đáp ứng được mục tiêu đủ điện cho người dân với chi phí hợp lý.
Điện gió tạo đột phá phát triển hướng Đông

Điện gió tạo đột phá phát triển hướng Đông

Bến Tre định hướng phát triển về hướng Đông, với trọng tâm là phát triển kinh tế biển, hạ tầng giao thông ven biển, kết nối tuyến đường ven biển cả nước, phát triển năng lượng sạch, công nghiệp, đô thị và du lịch. Trong đó, Tỉnh xác định phát triển năng lượng sạch là nhiệm vụ đột phá. Mục tiêu đến năm 2025 phát triển ít nhất 1.500MW điện gió. Hiện đang bước đầu hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết, với khả năng đạt 150MW điện gió theo mục tiêu năm 2021 đề ra.