Tiếp tục rà soát khung giá các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

Trần Huyền

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để rà soát các nội dung về khung giá cho các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp và kịp thời chỉnh sửa, bổ sung nếu phát hiện có nội dung vướng mắc, bất cập.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mới có 20/58 dự án được phê duyệt giá tạm thời

Bộ Công Thương vừa có báo cáo về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ đối với việc đàm phán giá điện các dự án điện mặt trời, điện gió.

Theo Bộ Công Thương, Bộ đã hướng dẫn, chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư các dự án chuyển tiếp thỏa thuận, thống nhất giá điện đảm bảo không vượt quá khung giá phát điện quy định để sớm đưa các nhà máy vào vận hành, tránh gây lãng phí tài nguyên.

Xác định việc đàm phán giá chính thức giữa EVN và chủ đầu tư của 85 dự án chuyển tiếp sẽ mất thời gian, Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN đàm phán giá điện tạm thời với chủ đầu tư và cho vận hành phát điện lên lưới điện khi đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, hoàn tất hồ sơ pháp lý theo quy định và thực hiện thanh quyết toán theo giá chính thức.

Theo đó, tính đến hết ngày 25/8/2023, có 79/85 dự án chuyển tiếp với tổng công suất 4.449,86 MW (chiếm 94%) đã nộp hồ sơ đến EVN. Còn 6/85 dự án với tổng công suất 284,70 MW (chiếm 6%) chưa gửi hồ sơ đàm phán với EVN mặc dù đã đôn đốc nhiều lần. Có 29/85 dự án chuyển tiếp đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Bộ Công Thương cho biết, theo báo cáo của EVN, nhiều dự án chuyển tiếp chưa có văn bản gia hạn/giãn tiến độ thực hiện, đưa vào hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh (quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư) và chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai, các yêu cầu khác về đầu tư xây dựng.

Các quy định này là những điều kiện để hợp đồng mua bán điện sửa đổi, bổ sung về việc áp dụng giá điện tạm thời giữa EVN và các dự án chuyển tiếp có hiệu lực. Vì vậy, đến nay, mới có 20/58 dự án chuyển tiếp đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm được công nhận ngày vận hành thương mại.

21/51 dự án có mức giá thấp hơn khung giá

Về việc thỏa thuận giá điện chính thức, Bộ Công Thương thông tin, có 66/85 dự án chuyển tiếp đang tiến hành đàm phán thỏa thuận giá điện. Trong đó, có 59/63 chủ đầu tư dự án chuyển tiếp đã thỏa thuận giá điện tạm thời với EVN thống nhất phương pháp xác định giá phát điện tương tự phương pháp dòng tiền áp dụng cho các nhà máy điện truyền thống quy định tại Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện. 

Trên cơ sở hồ sơ của các dự án chuyển tiếp và phương pháp quy định tại Thông tư số 57/2020/TT-BCT, có 51 dự án được Công ty Mua bán điện rà soát, tính toán sơ bộ giá điện ở mức tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính tối đa là 12% (chưa xem xét loại bỏ các thành phần chi phí không hợp lý, hợp lệ trong tổng mức đầu tư) tương tự như các dự án nhà máy điện truyền thống. Theo đó, có 21/51 dự án có mức giá điện được tính toán thấp hơn khung giá đã được ban hành tại Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 7/1/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định khung giá áp dụng cho các dự án chuyển tiếp.. 

Bộ Công Thương khẳng định, khung giá phát điện cho các dự án chuyển tiếp đã được EVN tính toán và Bộ Công Thương thẩm định, ban hành tại Quyết định số 21/QĐ-BCT nêu trên là đúng phương pháp tại Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 3/10/2022 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp, có tham khảo số liệu của các tổ chức tư vấn, phù hợp với các điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để rà soát các nội dung về khung giá cho các dự án chuyển tiếp và kịp thời chỉnh sửa, bổ sung nếu phát hiện có nội dung vướng mắc, bất cập.